Istanbul je i evropski i azijski, leži na obalama i Mramornog i Crnog mora, na sedam brežuljaka, između Istoka i Zapada, na granicama civilizacija...