Jedan od najistaknutijih bh. političara poginuo je 18. januara 1977. godine
Policijski organi provjeravaju prijave protiv Đorđeta Tojčića

Iako u tom ciklusu nisu dobili domaćinstvo, uspjeli su u nastojanjima da budu domaćini 2018. godine, te je tako do početka ZOI ostalo još samo 60...