Foto

01.03.2018 - 00:08

Ministar za boračka pitanja Kantona Sarajevo Muharem Fišo večeras se, uslijed novonastale situacije, zaputio ka Ivan...

28.02.2018 - 11:43

Građani Bosne i Hercegovine prije 26 godina su, glasajući na referendumu, odlučili da BiH više ne bude dio ...

26.02.2018 - 15:10

Građevinska cjelina, naselje Crni Vrh predstavlja jedino planski građeno naselje iz perioda između dva svjetska rata...

19.02.2018 - 13:37

Do kraja 16. stoljeća u Sarajevu su podignute mnoge džamije i mesdžidi. Džamija Šejha Feruha, poznata u narodu pod...

18.02.2018 - 14:37

Hadži Sinanova tekija, poznata i kao Silahdar Mustafa-pašina, pripada kaderijskom derviškom redu, a izgrađena je u...

17.02.2018 - 20:36

Džamija Havadže Duraka, poznatija kao Baščaršijska džamija, nalazi se na glavnom trgu stare sarajevske trgovačke...

16.02.2018 - 13:54

Osamnaestog februara navršava se 25 godina od formiranja 105. motorizovane brigade čiji su hrabri borci, od 18....

16.02.2018 - 12:32

Zgrada Radničkog doma (Kinoteka) u Sarajevu, izgrađena davne 1882. godine predstavlja industrijski objekat iz...

13.02.2018 - 12:34

Zgrada hotela Zagreb u Sarajevu smještena je u centralnom dijelu grada na Marijin Dvoru, a pripada južnom nizu...

08.02.2018 - 13:53

Muzička akademija (Zavod svetog Augustina) u Sarajevu, na uglu ulica Josipa Stadlera i Pehlivanuša, značajna je zbog...