Senad Softić novi guverner Centralne banke BiH

Mandatni period šest godina

Senad Softić novi guverner Centralne banke BiH

11.08.2015 - 16:18
BiH

Novoimenovano Upravno vijeće Centralne banke Bosne i Hercegovine (CBBiH) izabralo je danas Senada Softića za guvernera CBBiH na mandatni period od šest godina.

Softić je izabran na današnjoj sjednici Upravnog vijeća CBBiH, na kojoj su novoimenovani članovi Vijeća - Senad Softić, Kemal Kozarić, Ankica Kolobarić, Ljubiša Vladušić te Trivo Marinković i zvanično preuzeli dužnost. 

On je na poziciji guvernera CBBiH zamijenio Kemala Kozarića kojem je danas istekao mandat. 

Novoimenovani guverner, koji je istovremeno i predsjedavajući Upravnog vijeća CBBiH, doktor je ekonomskih nauka, zaposlen na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, u zvanju vanrednog profesora. 

Istovremeno je i rukovodilac Master studija Ekonomskog fakulteta Sarajevo i Ekonomskog fakulteta Zagreb, smjer Krizni menadžment. 

U okviru profesionalne karijere, bio je zamjenik predsjednika Nadzornog odbora Investicijske banke, kasnije Razvojne banke Federacije BiH. 

U dugogodišnjoj konsultantskoj praksi učestvovao je kao autor, koautor ili rukovodilac u realizaciji više od 120 elaborata, projekata i studija iz različitih oblasti mikro i makro ekonomije (menadžment, finansije, bankarstvo, strategije, organizacija, razvoj). 

U okviru naučne karijere, kao autor ili koautor učestvovao je u publikaciji 13 knjiga i monografija. 

Također, kao autor ili koautor, objavio je oko 30 naučnih i stručnih radova u zbornicima, časopisima i drugim publikacijama, te na seminarima i simpozijima. 

Kemal Kozarić je dužnost guvernera, u dva uzastopna mandata, obavljao od 2005. kada je naslijedio tadašnjeg guvernera Petera Nicholla, a prije toga je obavljao dužnost viceguvernera CBBiH, saopćeno je iz Službe za odnose s javnošću CBBiH.

Izvor: 
Fena