Stanje putne mreže u RS-u među najlošijim u Evropi - 174 miliona godišnje na gubitku

Sjednica Narodne skupštine RS-a

Stanje putne mreže u RS-u među najlošijim u Evropi - 174 miliona godišnje na gubitku

18.10.2016 - 14:21
BiH

Poslanici Narodne skupštine RS-a razmatraju danas Prijedlog strategije razvoja javnih puteva u RS-u za period 2016-2025. godina.

U ovom dokumentu se priznaje da trenutno stanje putne mreže u RS-u nije zadovoljavajuće, i među najlošijim je u Evropi.

Da bi se kvalitet javnih puteva što više približio onom u zemljama u okruženju, potrebno je unaprijediti samo upravljanje postojećim javnim putevima, ali i gradnjom novih.

"Osnovni preduslov da bi se ovo ostvarilo jeste strateško planiranje, i njegovo dosljedno provođenje", navedeno je u Prijedlogu strategije.

Sadašnja ukupna putna mreža (bez lokalnih i pristupnih puteva) u RS-u iznosi 4.132,25 km, od čega je 3.541,46 km ili 86,48 posto sa savremenim kolovozom (asfaltom), i 558,79 km s tucaničko-šljunčanim zastorom, odnosno 13,52 posto od ukupne dužine mreže.

Godišnje u RS-u pogine oko 160 osoba, a 3.200 biva povrijeđeno, što znači da je stopa smrtnosti, s više od deset smrtno stradalih osoba na 100.000 stanovnika, oko tri puta veća nego u zemljama zapadne Evrope.

Kada se u obzir uzmu još i troškovi liječenja, materijalna šteta, sudske i administrativne procedure, gubitak produktivnosti, procjena je da ekonomija RS-a ovim gubi više od 174.000.000 KM godišnje.

"Sigurnost saobraćaja na putevima u RS-u nije na zadovoljavajućem nivou, a poboljšanje tog segmenta morao bi da bude jedan od glavnih zadataka u budućnosti", stoji u predloženoj strategiji.

Putnu mrežu u RS-u čini autoput Gradiška-Banja Luka, dužine 32 km, magistralni putevi ukupne dužine 1.767,88 km, regionalni putevi ukupne dužine 2.104,83 km i lokalni putevi ukupne dužine oko 6.030 km i spada među slabije razvijene mreže u Evropi.

Izvor: 
Fena