Usvojena agenda za unapređenje ekonomije i boljeg života građana

Brži put Evropskoj uniji

Usvojena agenda za unapređenje ekonomije i boljeg života građana

10.06.2015 - 16:43
BiH

Vijeće ministara BiH, na prijedlog predsjedavajućeg, usvojilo je Ekonomsku reformsku agendu za BiH s listom mjera i planova za drugu polovinu 2015. i prvo tromjesečje 2016. godine, a koje su u nadležnosti Vijeća ministara BiH i ovlastilo predsjedavajućeg Denisa Zvizdića za njeno potpisivanje.

Cilj Agende je jačanje održivog, efikasnog, socijalno pravednog i stabilnog ekonomskog rasta, otvaranje radnih mjesta, povećanje i bolje ciljane raspodjele socijalnih davanja i stvaranje održivog i pravičnog društvenog okruženja. Reformska agenda za BiH sadrži glavne planove Vijeća ministara i entitetskih vlada u oblastima javnih finansija, oporezivanja i fiskalne održivosti, poslovne klime i konkurentnosti, tržišta rada, vladavine zakona i dobrog upravljanja te reforme javne uprave radi pokretanja procesa oporavka i modernizacije ekonomije. 

Reformska agenda je usaglašena u radnoj verziji na sastanku na Jahorini uz podršku Evropske komisije i međunarodnih finansijskih institucija. Agenda je bazirana na obavezama BiH iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i Sporazuma za rad i zapošljavanje. Značajan napredak u provođenju Agende neophodan je za aplikaciju za članstvo koju će razmatrati Evropska unija, saopćeno je iz Vijeća ministara BiH.

Izvor: 
Fena