BiH dobila tri nova nacionalna spomenika

Tora, jevrejsko groblje u Tuzli i Zemaljski muzej BiH

BiH dobila tri nova nacionalna spomenika

01.08.2018 - 13:55
Ostalo

Bosna i Hercegovina dobila je tri nova nacionalna dobra.

Riječ je o pokretnom dobru - Tora koja se čuva u Gradskoj biblioteci u Olovu, grobljanskoj cjelini – Jevrejsko groblje na lokalitetu Borić u Tuzli i graditeljskoj cjelini – Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine, sa pokretnim naslijeđem.

BNN.BA