Čekrekčijina džamija jedna od najstarijih sačuvanih potkupolnih džamija u Bosni i Hercegovini

"101. MEDIJSKA PRIČA O NACIONALNIM SPOMENICIMA U SARAJEVU"

Čekrekčijina džamija jedna od najstarijih sačuvanih potkupolnih džamija u Bosni i Hercegovini

24.11.2017 - 13:59
Ostalo

...Kada čovjek umre prekine se njegov posao osim traga: nauke kojom se koristi, valjana djeteta koje mu dovu čini i trajne sadake, stoji u vakufnami Čekrekčije koji je podigao jednu od najstarijih sačuvanih potkupolnih džamija u Bosni i Hercegovini.

BNN.BA