Gradačački haremi i nišani kao izvorna i simbolička vrijednost BiH

Stari nišani harema Bukva džamje koji datiraju iz 19. stoljeća...

Gradačački haremi i nišani kao izvorna i simbolička vrijednost BiH

22.08.2018 - 17:01
Ostalo

Gradačački haremi sa starim nišanima dio su značajne izvorne i simboličke vrijednosti za Bosnu i Hercegovinu. Tako u haremu Bukva džamije u Gradačcu nalaze se stari nišani koji datiraju iz 19. stoljeća. 

Bukvadžamija, Gradačac
BNN.ba