Gradačački haremi i nišani kao izvorna i simbolička vrijednost BiH

Stari nišani harema Bukva džamje koji datiraju iz 19. stoljeća...

Gradačački haremi i nišani kao izvorna i simbolička vrijednost BiH

22.08.2018 - 17:01
Ostalo

Gradačački haremi sa starim nišanima dio su značajne izvorne i simboličke vrijednosti za Bosnu i Hercegovinu. Tako u haremu Bukva džamije u Gradačcu nalaze se stari nišani koji datiraju iz 19. stoljeća. 

Bukvadžamija, Gradačac

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika grobljansku cjelinu – Harem Bukva džamije u Gradačcu, nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine proglasila je 2013. godine. 

Naselje na mjestu današnjeg Gradačca postoji još od srednjeg vijeka. Ispod utvrde Gračac od tada postoje i trg i Varoš. Utvrda pripada Bosanskoj kraljevskoj dinastiji Kotromanići. Dolaskom osmanske uprave u defteru iz 1533. godine pominje se varoš grada Gračaca (kal’a i Gračac) sa 19 kuća u nahiji Gračac.

Od 18. stoljeća, kada je granica Osmanskog Carstva utvrđena na Savi, Gradačac kao strateško mjesto dobija na značaju. Dograđuje se utvrda, osniva kapetanija, te se tako i samo naselje i Čaršija  razvijaju.

U utvrdi postoji džamija od samog početka 18. stoljeća, a ispod utvrde u Čaršiji džamija od kraja istog stoljeća. Čaršijska džamija je ubrzo stradala. Zbog toga Gradačački kapetan Husejn-beg Gradašćević, 1826. godine gradi ispod utvrde ka Čaršiji novu monumentalnu, potkupolnu džamiju. U blizini se nalazi Svirac džamija izgrađena u 18. stoljeću, te Reuf begova džamija iz 19. stoljeća.

Bukvu džamiju sa drvenom munarom u Gradačcu sagradili su mještani Bukva mahale. Nema tačnih podataka kada je sagrađena – na osnovu starosti nišana koji se nalaze u haremu džamije može se zaključiti da je džamija podignuta početkom 19. stoljeća. Bukva džamija obnavljana je 1919, 1969, i 1997. godine. Svoju autentičnost zadržala je do obnove koja je rađena 1997. godine. 

Gradačački haremi i nišani koje sadrže imaju značajnu izvornu vrijednost i snažnu simboličku vrijednost za Bosnu i Hercegovinu.

U haremu Bukva (Bukvačke ili Bukvarske) džamije se nalazi dvadesetak nišana iz 19. stoljeća, različitih dimenzija i oblika. Većina nišana ima tarihe ispisane talik-stilom arapskog pisma. Neki nišani su monumentalnih dimenzija i estetski vrlo vrijedni. 

Nišani se nalaze na sjeverozapadnom, jugozapadnom i jugoistočnom dijelu parcele harema.

U haremu džamije između ostalih, sahranjeni su:

- Emin-beg Dalajagić - 1847. godine,

- Rukija-hanuma, supruga Mahmuda Dalajagić - 1836. godine,

- Hadži Asifa-hanuma, supruga hadži Alage - 1886/87 godine,

- Alajbegović Behdžet-beg, sin Emin-bega - 1888. godine.

U sklopu harema nalazi se turbe hodže Kape (koje je preneseno sa druge lokacije), gasulhana i abdesthana. Svi navedeni objekti su izgrađeni 80-tih godina 20. stoljeća. 

Izvor: Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona

BNN.ba