Hadži Sinanova tekija - jedan od najljepših spomenika osmanlijske arhitekture u Sarajevu

"101.MEDIJSKA PRIČA O NACIONALNIM SPOMENICIMA U SARAJEVU"

Hadži Sinanova tekija - jedan od najljepših spomenika osmanlijske arhitekture u Sarajevu

18.02.2018 - 14:37
Ostalo

Hadži Sinanova tekija, poznata i kao Silahdar Mustafa-pašina, pripada kaderijskom derviškom redu, a izgrađena je u Sarajevu između 1638. i 1640. godine. Ova ambijentalna cjelina tekije sa Sarač Alijinom džamijom i mezarjem uz nju smještena je na Vrbanjuši, a spada među najljepše stare tekija na balkanskim prostorima. 

Priča o nastanku ove tekije počinje čak u dalekom Bagdadu...

BNN.BA