Kamberović: History Fest je okupio veliki broj historičara, želimo da to postane nešto tradicionalno

Predsjednik Udruženja za modernu historiju

Kamberović: History Fest je okupio veliki broj historičara, želimo da to postane nešto tradicionalno

30.12.2017 - 14:58
Ostalo

Udruženje za modernu historiju (UMHIS) tokom ove godine realiziralo je niz različitih aktivnosti, a kao najznačajnije predsjednik Udruženja prof. dr. Husnija Kamberović izdvojio je prvi festival historije u BiH - History Fest te objavljivanje pet knjiga, od kojih su dvije posljednje "Poplava, zemljotres, smog" i "Prilozi historiji BiH u socijalističkoj Jugoslaviji". 

History Fest, koji je, ističe bosanskohercegovački historičar u razgovoru za Fenu, okupio veliki broj historičara iz evropskih te zemalja regiona, održan je u Sarajevu od 2. do 4. juna, a uključivao je veći broj okruglih stolova, predstavljanje knjiga, projekata i njihovih rezultata te projekciju jednog filma.

Osvrnuvši se na izdavačku djelatnost UMHIS-a, od pet knjiga koje je ovo udruženje tokom godine objavilo, Kamberović je posebno izdvojio  "Poplavu, zemljotres, smog" i "Priloge historiji BiH u socijalističkoj Jugoslaviji", jer se, kako je rekao, radi o posve neobičnim knjigama.  

- U zborniku "Poplava, zemljotres, smog" prvi put u historiografiji BiH raspravljamo o eko-historiji, odnosno odnosima društva i okoline. Tu smo temu pratili kroz fenomene poplava, zemljotresa i smoga, gdje smo se fokusirali na Sarajevo - pojasnio je.

Ključni rezultati ovog zbornika, kaže, pokazali su da su problemi s kojima su se ljudi u BiH suočavali za vrijeme poplava između dva svjetska rata, zapravo bili isti problemi s kojima je stanovništvo BiH bilo suočeno u vrijeme velikih poplava 2014. godine.

U knjizi koju je Udruženje objavilo pred kraj ove godine, "Prilozi historiji BiH u socijalističkoj Jugoslaviji", pojašnjava Kamberović, na nepristrasan način se pokušava prikazati "bosanski hod u vrijeme socijalizma".

- Knjiga počiva na ideji da nezavisnost koju je BiH dobila 1992. godine nije bila rezultat kratkotrajnog procesa, odnosno događanja od 1990. do 1992., već je rezultat jednog dužeg procesa koji je započeo sredinom 60-ih godina kroz jačanje republičkog identiteta - precizirao je, dodajući da je taj identitet , zahvaljujući društvenim promjenama, kraju Hladnog rata te raspadu Jugoslavije, doveo do toga da je 1992. godine BiH krenula putem nezavisnosti.

Naglasio je da cilj knjige nije afirmiranje socijalizma i da ona nema nikakvu ideologiju, već da na nepristrasan način govori o pozitivnim i negativnim stranama historije BiH u vrijeme socijalizma.

Za narednu, 2018. godinu predsjednik UMHIS-a najavio je održavanje drugog History Festa te napomenuo da su već počeli sa pripremama.

Festival će, kaže, biti održan početkom jula, a namjera je da History Fest postane nešto tradicionalno za bh. stvarnost.

- U okviru festivala dominirat će dva velika okrugla stola, jedan koji će biti posvećen značaju Berlinskog kongresa u evropskoj, a posebno u historiji jugoistočne Evrope, dok će fokus drugog okruglog stola biti na 100. godišnjici stvaranja velike jugoslovenske države - naveo je Kamberović.

Kao bitno, istakao je to da će u oba okrugla stola učestvovati historičari iz cijelog svijeta te da u Udruženju već imaju prijave iz Velike Britanije, Francuske i Sjedinjenih Američkih Država, kao i prijave historičara iz zemalja bivše Jugoslavije.

Napomenuo je da će u okviru History Festa biti održana i posebna doktorska radionica sa historičarima sa univerziteta iz Minhena, Regensburga i Berlina.

- Ideja je da okupimo doktorante iz svih historijskih centara postjugoslovenskih zemalja, uključujući i evropske historijske centre u kojima se izučava historija Jugoslavije, kao što su spomenuti historijski centri u Njemačkoj te u Austriji - objasnio je bh. historičar, dodajući da će se na ovoj radionici baviti Jugoslavijom kao naučnim problemom, a ne kao historijskom činjenicom ili fenomenom.

Za narednu godinu najavio je i održavanje konferencije o historiji žene, čije su pripreme u toku, a za koju je rekao da će biti nešto novo što će ponuditi bh. historiografiji.

U pogledu planova za 2018., osim navedenog, kazao je da će UMHIS nastaviti raditi na svojoj izdavačkoj djelatnosti. Tako bi se sljedeće godine trebao pojaviti prvi broj časopisa ovog udruženja, a planirano je i objavljivanje knjiga koje govore o prelomnim događajima bh. historije, ne samo od 20. vijeka, već čitave historije BiH. 

Fena