Katedrala Srca Isusova, simbol Sarajeva sa korijenom iz srednjeg vijeka

"101. MEDIJSKA PRIČA O NACIONALNIM SPOMENICIMA U SARAJEVU"

Katedrala Srca Isusova, simbol Sarajeva sa korijenom iz srednjeg vijeka

19.11.2017 - 14:48
Ostalo

Katedrala Srca Isusova u Sarajevu pravi je simbol glavnog grada Bosne i Hercegovine. Gotovo da ne postoji osoba koja dođe u Sarajevo, a ne posjeti  katedralu koja ima svoj korijen koji datira iz čak srednjeg vijeka. Katedrala Srca Isusova u Sarajevu povezana je s katedralom sv. Petra sredinom trinaestog stoljeća u Vrhbosni na području od današnje Skenderije do Marin Dvora. Od te katedrale sačuvan je oltarni kamen s natpisom: “Apostoll Petri Vrbos” koji se danas čuva u Zemaljskom muzeju u Sarajevu.   

BNN.BA