Nadbiskup dr. Josip Stadler glavni inicijator izgradnje Crkve Presvetog Trojstva u Sarajevu

"101. MEDIJSKA PRIČA O NACIONALNIM SPOMENICIMA U SARAJEVU"

Nadbiskup dr. Josip Stadler glavni inicijator izgradnje Crkve Presvetog Trojstva u Sarajevu

12.11.2017 - 10:59
Ostalo

Historijska građevina Crkva Presvetog Trojstva koja se nalazi u Sarajevu, u ulici Zmaja od Bosne, u naselju Dolac Malta spada u grupu 101. nacionalnog spomenika koji se nalaze u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Ovaj nacionalni spomenik čine objekat crkve, te pokretna imovinа koju sačinjavaju: tri oltarske slike Otona Ivekovića, vitraži, tri oltara, propovjedaonica, dvije ispovjedaonice, crkvene klupe, Put križa (14 postaja), 11 skulptura, zavjetni križ (Raspelo), monstranca, kalež i dva ciborija. Za samu izgradnju župne crkve najzaslužniji je prvi nadbiskup vrhbosanski dr. Josip Stadler.

Kako se to navodi u elaboratu Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine, Crkva Presvetog Trojstva u Sarajevu izgrađena je prema projektu arhitekte Josipa Vancaša 1906. godine, u vremenu koje je predstavljalo okosnicu urbanog razvoja novog dijela Sarajeva. Prema svojim arhitektonskim vrijednostima, ovaj objekat je jedno od značajnih ostvarenja historicizma u sakralnoj umjetnosti Sarajeva i čitave Bosne i Hercegovine. Objekat crkve predstavlja umjetničku cjelinu koja posjeduje neoromaničke karakteristike. Primjena romaničkih stilskih elemenata vidljiva je u oblikovanju ulaznog portala sa zvonikom, kao i na svim fasadama objekta na kojima su izrađene dvobojne trake u alternaciji oker-žute boje, zatim arhitektonskoj plastici sa romano-gotičkim motivima, kao i na prozorima koji su ukrašeni vitražima.

Nakon uspostavljanja austrougarske uprave u Bosni i Hercegovini, u periodu između 1881. i 1918. godine, prvi nadbiskup vrhbosanski dr. Josip Stadler, utemeljio je prve crkvene župe i dao sagraditi nekoliko crkava, sarajevsku katedralu, samostane, bogosloviju, sjemeništa, odgojne zavode i škole.

Kako se broj katoličkog stanovništva naglo povećavao, grad Sarajevo se širio, i to u zapadnom dijelu grada oko željezničke stanice i naselja Gradski Pofalići (kasnije Novo Sarajevo). Većina doseljenog stanovništva bili su katolici, pa je nadbiskup Josip Stadler, uz odobrenje Zemaljske vlade, 1902. godine utemeljio katoličku župu Presvetog Trojstva sa sjedištem u Novom Sarajevu. Župnik Antun Alaupović iz goraždanske župe, imenovan je upraviteljem župe Presvetog Trojstva.

Arhitekta Josip Vancaš projektant svih objekata katoličke crkve u Sarajevu

Zbog oskudice u novcu, najprije se razmišljalo da se sagradi kapela, ali je nadbiskup Stadler 1904. godine odlučio izgraditi župnu crkvu Presvetog Trojstva, dok je arhitekti Josipu Vancašu povjerena izrada projektne dokumentacije za objekat crkve. Crkva je locirana u centru Novog Sarajeva, za koje je 1907. godine urađen i regulacioni plan.

U okviru arhitekture evropskih historijskih stilova, kao i u cjelokupnom Vancaševom opusu, kvalitetom i brojem realizacija, posebno se ističu sakralni objekti, koji se nalaze na teritoriji Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Slovenije. Od dolaska u Sarajevo, kao zvanični arhitekta i savjetnik Vrhbosanske nadbiskupije, Vancaš je projektant svih objekata katoličke crkve u Sarajevu. Uz Zemaljsku vladu i Općinu, katolička crkva je najveći poručilac arhitektonskih projekata u to vrijeme, što je bilo ne samo pitanje prestiža već i realna potreba.

Nadbiskup Josip Stadler je kupio zemljište u Kolodvorskoj ulici u Novom Sarajevu od posjednika Maleševića, kao i kuću koja je kasnije adaptirana u župni stan. Dozvola za gradnju crkve dobijena je 14. aprila 1904. godine. Gradnja crkve započela je 14. maja 1905. godine, a  dovršena je 18. novembra 1906. godine kada je svečano blagoslovljena od strane nadbiskupa Josipa Stadlera. Gradnja crkve povjerena je građevinskom poduzetništvu „Horvath i Scheding“. Troškovi unutrašnjeg uređenja crkve stajali su preko 50.000 zlatnih kruna, a ukupni troškovi izgradnje crkve iznosili su oko 100.000 kruna.

Kako se dalje navodi u elaboratu Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine, Josip Vancaš je za crkvu Presvetog Trojstva najprije 1902. godine izradio projekat u duhu secesije koji nije prihvaćen, nego je realiziran njegov projekat iz 1904. godine sa odlikama romano – gotičke stilizacije i nekim elementima secesije. Vancaš je dao nacrt za crkvu koji proizilazi iz njegovog prototipa, projekta župne crkve Uznesenja Marijina na Stupu iz 1892. godine, čiji prepoznatljivi izgled Vancaš razrađuje u svojim projektima za crkve koje je radio širom Monarhije...

Historijska građevina – Crkva Presvetog Trojstva u Sarajevu nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine proglašena je 2009. godine, nakon što je župnik Crkve Presvetog Trojstva u Sarajevu Ivan Ravlić, dana 12.12.2008. godine podnio peticiju/prijedlog za proglašenje dobra Crkve Presvetog Trojstva u Novom Sarajevu nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine.

Ovaj spomenik jedan je od 101. nacionalnog spomenika koji se nalazi na području Sarajeva. Priče o tim spomenicima dio su projekta "101. medijska priča o nacionalnim spomenicima u Sarajevu" kojeg provodi Udruženje "Bosanski stećak" s ciljem promocije kulturno-historijskog nasljeđa Bosne i Hercegovine.

Projekat podržava:

Pripremila: A. Rovčanin/BNN.BA

BNN.BA