Nadbiskup dr. Josip Stadler glavni inicijator izgradnje Crkve Presvetog Trojstva u Sarajevu

"101. MEDIJSKA PRIČA O NACIONALNIM SPOMENICIMA U SARAJEVU"

Nadbiskup dr. Josip Stadler glavni inicijator izgradnje Crkve Presvetog Trojstva u Sarajevu

12.11.2017 - 10:59
Ostalo

Historijska građevina Crkva Presvetog Trojstva koja se nalazi u Sarajevu, u ulici Zmaja od Bosne, u naselju Dolac Malta spada u grupu 101. nacionalnog spomenika koji se nalaze u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Ovaj nacionalni spomenik čine objekat crkve, te pokretna imovinа koju sačinjavaju: tri oltarske slike Otona Ivekovića, vitraži, tri oltara, propovjedaonica, dvije ispovjedaonice, crkvene klupe, Put križa (14 postaja), 11 skulptura, zavjetni križ (Raspelo), monstranca, kalež i dva ciborija. Za samu izgradnju župne crkve najzaslužniji je prvi nadbiskup vrhbosanski dr. Josip Stadler.

BNN.BA