Nova knjiga hafiza Sulejmana Bugarija "Izr(ij)eke - Za raju iz Raja"

Jedinstveno Bugarijevo štivo

Nova knjiga hafiza Sulejmana Bugarija "Izr(ij)eke - Za raju iz Raja"

16.06.2015 - 12:56
Knjige/stripovi

Nova knjiga hafiza Sulejmana Bugarija "Izr(ij)eke - Za raju iz Raja" izašla je ovih dana iz štampe, a riječ je o jedinstvenom Bugarijevom štivu kakvo do sada nije objavljivao.

Knjiga je napisana u formi izreka i, uvjetno kazano, aforizama koji nastaju kao kondenzirano znanje, iskustvo, znanstveno pregalaštvo i životna praksa autora. 

Objavljene su i vrlo vrijedne bilješke o Bugarijevim izrekama koje je načinio akademik Rešid Hafizović. 

Pogovor knjizi hafiza Bugarija potpisuje Mirsad Priganica, a recenzenti knjige su akademici Tvrtko Kulenović i Dževad Jahić, kao i Kerima Filan. 

Profesorica Kerima Filan u recenziji navodi da rukopis predstavlja zbirku Bugarijevih misli i zapisa uhvaćenih u kratkim kondenziranim formama. Sve te misli i zapisi, navela je, kao da su nastajali nakon dugih autorovih promišljanja i neposrednih kazivanja. 

- U njima se naprosto osjeća sretan spoj između čovjekove misli i Allaha i čovjekove misli o Allahu, između misli i djelovanja, između iskustva i govorenja, između svijesti o robovanju Allahu i svijesti o ljudskoj sudbini i čovjekovim dometima, između stremljenja ka ljubavi i milosrđu i dubokih čovjekovih raspona sa samim sobom i ponora preko kojih teško prelazi na putu do samoga sebe, ili na putu do drugoga sebi bližnjega čovjeka - navela je ona. 

Također dodaje da Bugarijeve misli imaju i još jedno izrazito svojstvo sa ovoga svijeta usmjereno onome svijetu, ahiretu. 

- Te misli na jedan mudar i u isto vrijeme praktičan način čovjeka ovoga svijeta pripremaju za vječnost onoga svijeta, i to uglavnom za bašče Dženneta, gdje bistre vode teku i gdje su vječna ljeta i gdje nema ni vremena, ni pamćenja, ni turobnog sjećanja niti patnje sa ovoga svijeta - ocijenila je. 

Fena