Otvorena izložba 'Mevlud u kulturi bosanskohercegovačkih muslimana'

Povodom rođenja Muhammeda a.s.

Otvorena izložba 'Mevlud u kulturi bosanskohercegovačkih muslimana'

21.11.2018 - 07:54
Izložbe

U povodu nastupanja mjeseca rebiu-l-evvela, u kojem se rodio posljednji Božiji poslanik, Muhammed, a.s, Uprava za obrazovanje i nauku Rijaseta Islamske zajednice u BiH, organizirala je izložbu „Mevlud u kulturi bosanskohercegovačkih muslimana“.

islamskazajednica.ba