Palače izgrađene za austrougarske oficire danas su nacionalni spomenici Sarajeva

"101.MEDIJSKA PRIČA O NACIONALNIM SPOMENICIMA U SARAJEVU"

Palače izgrađene za austrougarske oficire danas su nacionalni spomenici Sarajeva

06.03.2018 - 14:19
Ostalo

Graditeljska cjelina – Oficirski paviljoni u Sarajevu predstavlja značajan primjer stambene gradnje u monumentalnoj kompoziciji slobodnostojećih palata iz austrougarskog perioda u BiH. Pored toga, to je najveća stambena cjelina izgrađena u duhu secesije sa primjesama istoricizma, koja ima veliku ambijentalnu vrijednost u sklopu centralnog gradskog kvarta Marijin-Dvora. Ove palače izgrađene za austrougarske oficire danas su nacionalni spomenici BiH...

BNN.BA