Priča o „Inat džamiji“ u selu Lukavica kod Gračanice...

Iako nacionalni spomenik, "Inat džamija" usamljena i oronula

Priča o „Inat džamiji“ u selu Lukavica kod Gračanice...

16.10.2018 - 14:05
Ostalo

Donja džamija u selu Lukavica kod Gračanice, u narodu je poznata kao "Inat džamija", nastala je u vrijeme austrougarske uprave u Bosni i Hercegovini, oko 1990. godine. Nacionalnim spomenikom proglašena je 2005. godine, kada ulazi u spisak zaštićenih historijskih građevina naše zemlje. 

Naselje Lukavica kod Gračanice, gdje je smještena i "Inat džamija", nalazi se u dolini istoimene rijeke, koja se uliva u Bosnu.

"Inat džamija" podignuta je za potrebe dijela stanovništva mahale Delići, još za vrijeme austrougarske uprave u Bosni i Hercegovini. Iako je u znatno lošem stanju, usamljena i oronula, ova džamija, kako joj to i sam naziv kaže, kao da iz samog inata ponosno stoji kao mjesto gdje i dalje poneki mještanin mahale Delići dođe da spusti se na sedždu i obavi svoju molitvu. 

Gračanica, naselje koje datira još srednjeg vijeka... 

Naselje Gračanica, u blizini kojeg se sama "Inat džamija" i nalazi, nastalo je u srednjem vijeku, u blizini rudnika željeza. Godine 1463. Gračanica prvi put pada pod osmansku vlast, da bi sljedeće, 1464. godine, pala pod mađarsku i ponovno 1520. godine pod osmansku vlast. Sjedištem prostranog kadiluka postaje 1572. godine, i to od rijeke Spreče do rijeke Save, obuhvatajući sljedeća naselja: Srebrenik, Gradačac, Orašje, Modriču i Šamac. Od 1600. godine postaje značajno bosansko sjedište trgovine i obrtništva i ima čaršiju i najmanje osam mahala i isto toliko džamija i mesdžida.

Oko Gračanice raspoređen je veliki broj sela i zaselaka čiji stanovnici su se uglavnom bavili poljoprivredom i stočarstvom. Svoje proizvode najčešće prodaju u Gračanici. Džamija u selu Donja Lukavica podignuta je za potrebe stanovništva sela, iako je na udaljenosti od samo stotinjak metara smještena starija džamija, koja je ubilježena na starom austrougarskom planu iz 1885. godine, a koja još uvijek postoji i koju korište mještani, naovi de u elaboratu Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika u Bosni i Hercegovini. 

Ne zna se točna godina izgradnje Donje džamije, mještanima poznatija kao "Inat džamija", ali je prema podacima dobijenim u Medžlisu IZ, navodi da je nastao za vrijeme austrougarske uprave u BiH, oko 1900. godine. Neki od elemenata koji su primijenjeni na ovom objektu idu u prilog ovoj tvrdnji. To se prije svega odnosi na oblik i veličinu prozorskih otvora na objektu, detalje drvenih elemenata i način obrade drveta. I sama starost nadgrobnika u haremu pokazuje da objekt nije mogao biti stariji niti mlađi od 1914. godine. 

"Inat džamija" koja se nalazi u naselju Lukavica, kod Gračanice, pripada tipu pravokutnih džamija sa unutrašnjim mahvilom, četverostrešnim krovom i drvenim minaretom. Džamija ima ukupno 9 prozorskih otvora, te vrlo jednostavan enterijer. Oko džamije se nalazi manji harem gdje su mezari novijeg datuma. Najstariji koji je moguće pročitati potieče iz 1914. godine.

Izvor: BNN.ba / Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona

BNN.ba