Saborna crkva u Sarajevu jedna od najvećih pravoslavnih crkava na prostorima Balkana

"101.MEDIJSKA PRIČA O NACIONALNIM SPOMENICIMA U SARAJEVU"

Saborna crkva u Sarajevu jedna od najvećih pravoslavnih crkava na prostorima Balkana

15.03.2018 - 13:17
Ostalo

Saborna crkva u Sarajevu posvećena Presvetoj Bogorodici jedna je od najvećih pravoslavnih crkava na prostorima Balkana. Njezina izgradnja započeta je na inicijativu srpskih stanovnika grada Sarajeva, dok je sultan Abdul Aziz Han izdao dopuštenje za gradnju crkve, navodi se u elaboratu Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine.

Zanimljiv podatak je da je sama izgradnja Saborne crkve u srcu Sarajeva stajala čak 36.000 dukata, te da je novac sakupljen od dobrovoljnih priloga. Tadašnja Vlada dala je na poklon kamen kojim je zidana crkva, a koji je vađen u majdanu u Kovačićima kraj Sarajeva...

BNN.BA