Sarajevska džamija Magribija, jedinstven nacionalni spomenik iz 16. vijeka

"101.MEDIJSKA PRIČA O NACIONALNIM SPOMENICIMA U SARAJEVU"

Sarajevska džamija Magribija, jedinstven nacionalni spomenik iz 16. vijeka

04.01.2018 - 13:11
Ostalo

Džamija šejha Magribije poznata kao Magribija, nastala je u Sarajevu u naselju Marijin dvor, u kraju nekada zvanom Zagorica. Prema predanju, šejh Magribija došao je u Sarajevo sa Isa-begom Ishakovićem (osnivačem grada i prvim sarajevskim namjesnikom) i tu sagradio džamiju. O šejhu Magribiji je poznato da je bio član derviškog reda porijeklom iz Magriba (to je bilo ime za islamske zemlje sjeverne Afrike: Tunis, Alžir i Maroko). Prema nekim izvorima, današnja džamija je nastala sredinom 16. stoljeća, a ime je dobila po svom osnivaču. Kasnije se imenom Magribija prozvala i mahala, pa i ulica koja nosi to ime već 400 godina...

BNN.BA