Smajlović: Očuvanje i afirmacija bosanskog ćilima trebaju biti imperativ

"Tradicionalna umjetnost je iznad vremena"

Smajlović: Očuvanje i afirmacija bosanskog ćilima trebaju biti imperativ

04.08.2018 - 16:14
Ostalo

Amila Smajlović, doktorica Komunikologije koja je ovo zvanje stekla temom "Komunikacijski simboli –studija slučaja bosanski ćilim“, godinama se bavi otkrivanjem "tajne“ bosanskog ćilima, a naglašava da se moraju riješiti teorijske dileme o primarnoj ulozi ćilima da bi se odgovorilo na izuzetno složeno pitanje o simbolima na bosanskom ćilimu.

bosanski ćilim
Fena