Srednjovjekovni kameni spavači kao dokaz postojanja stare Bosanske države...

"101.MEDIJSKA PRIČA O NACIONALNIM SPOMENICIMA U SARAJEVU"

Srednjovjekovni kameni spavači kao dokaz postojanja stare Bosanske države...

16.03.2018 - 14:32
Ostalo

Srednjovjekovni kameni nadgrobni spomenici karakteristični su za područje stare Bosanske države. Stećci se javljaju kao dio neprekinutog sepulkralnog kontinuiteta na bosanskom području čiji korijeni sežu duboko u prahistorijsko vrijeme, gdje se uočava njihova vezanost za lokalitete starijih epoha – praistorijska naselja i kultna mjesta, antičke aglomeracije i groblja, kasnoantičke i ranosrednjovjekovne crkve i utvrđene gradove. Ovi kameni spavači, svjedoci jednog davnog vremena rašireni su širom Bosne i Hercegovine, a nekropola sa 61 stećkom, 15 nišana i jednim usamljenim spomenikom u selu Donji Močioci u Sarajevu danas predstavlja dokaz kontinuiteta stare Bosanske države... 

 

BNN.BA