Stara džamija Soko u Sokolu: Nekad feudalni dvorac, danas nacionalni spomenik

Dio srednjovjekovnog grada Sokola i dinastije Kotromanića

Stara džamija Soko u Sokolu: Nekad feudalni dvorac, danas nacionalni spomenik

17.04.2018 - 16:19
Ostalo

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika 2003. godine Staru džamiju Soko u Sokolu (Gračanica), proglasila je nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine koji se danas sastoji od džamije i harema. Iako danas džamija, arheološka istraživanja 1984. godine pokazala su da je ovaj objekat najvjerovatnije bio sagrađen kao feudalni dvorac ili dvor, kako su se u srednjovjekovnoj Bosni ovakve građevine i zvale. Tadašnji dvori isticali su se veličinom u odnosu na kuće ostalog stanovništva, a građeni su i u varoškim naseljima i u podgrađima. Dolaskom Osmanlija na ovim prostorima, u drugoj deceniji 16. stoljeća, zgrada dvora pretvorena je u džamiju, što je i dan danas... 

BNN.BA