Stara džamija Soko u Sokolu: Nekad feudalni dvorac, danas nacionalni spomenik

Dio srednjovjekovnog grada Sokola i dinastije Kotromanića

Stara džamija Soko u Sokolu: Nekad feudalni dvorac, danas nacionalni spomenik

17.04.2018 - 16:19
Ostalo

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika 2003. godine Staru džamiju Soko u Sokolu (Gračanica), proglasila je nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine koji se danas sastoji od džamije i harema. Iako danas džamija, arheološka istraživanja 1984. godine pokazala su da je ovaj objekat najvjerovatnije bio sagrađen kao feudalni dvorac ili dvor, kako su se u srednjovjekovnoj Bosni ovakve građevine i zvale. Tadašnji dvori isticali su se veličinom u odnosu na kuće ostalog stanovništva, a građeni su i u varoškim naseljima i u podgrađima. Dolaskom Osmanlija na ovim prostorima, u drugoj deceniji 16. stoljeća, zgrada dvora pretvorena je u džamiju, što je i dan danas... 

Lokalitet Stara džamija se nalazi u okviru aktivnog muslimanskog groblja. Tlo na kojem ja sagrađena je veoma strmo sa izrazitim padom od sjevera prema jugu. Lokalizovan je u samom centru sela Soko, u neposrednoj blizini srednjovjekovnog grada Sokola, koji je također nacionalni spomenik BiH.

Vrijeme nastanka Stare džamije možemo da posmatramo u sklopu srednjovjekovnog grada Sokola. Ova srednjovjekovna građevina (kasnije Stara džamija Soko), sagrađena je u prvoj polovini 15. stoljeća. Poznato je da tada gradom Sokolom vlada bosanska kraljevska dinastija Kotromanići. Godine 1449. je to Radivoj Kotromanić, brat kralja Tomaša.

Arheološka istraživanja 1984. godine su pokazala su da je najvjerovatnije ovaj objekat prvobitno bio sagrađen kao feudalni dvorac. U srednjovjekovnoj Bosni su se ovakvi dvorci zvali dvori. Isticali su se veličinom u odnosu na kuće ostalog stanovništva, a građeni su i u varoškim naseljima i u podgrađima. 

Dolaskom Osmanlija u ovim krajevima, u drugoj deceniji 16. stoljeća, zgrada dvora pretvorena je u džamiju. Stara sokolska džamija je najstarija džamija u ovom kraju. Ovu džamiju narod zove i Fethija, a taj naziv dobijale su one džamije u Bosni koje su izgrađene neposredno poslije uspostavljanja osmanske uprave (fetha).

Već 1533. godine se spominju vjerski službenici u ovoj džamiji.

Od 1980. godine, objekat Stare džamije ne služi svojoj namjeni jer je izgrađena nova savremena zgrada džamije u Sokolu. Ostaci ovog spomenika nalaze se dugo u ruševnom stanju.

 Prije nekoliko godina zgrada srednjovjekovnog dvorca iz 15. a od 16. stoljeća džamije, detaljno je obnovljena, ali njena odgovarajuća funkcija nije uspostavljena. 

Izvor: Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa TK

BNN.BA