Starogradski hotel, jedan od najluksuznijih hotela Evrope 20. stoljeća

"101.MEDIJSKA PRIČA O NACIONALNIM SPOMENICIMA U SARAJEVU"

Starogradski hotel, jedan od najluksuznijih hotela Evrope 20. stoljeća

02.12.2017 - 15:25
Ostalo

Historijski kompleks Hotela Stari Grad (nekadašnji hotel Gazi Husrev-begovog vakufa ) i stambeni objekat Kadić (djelo arhitekte Josipa Vancaša) smješten je na raskrsnici ulica Mula Mustafe Bašeskije i Prote Bakovića u starom dijelu Sarajeva. Ovaj stoljetni objekat nekada je bio jedan od najluksuznijih hotela Evrope 20. stoljeća.

Historijski kompleks nekadašnjeg hotela Gazi Husrev-begovog vakufa i stambeni objekat Kadić (djelo arhitekte Josipa Vancaša) izgrađen je davne 1909. godine, tokom austrougarskog perioda u Sarajevu. Potpisnik projekta je arhitekt Josip Vancaš, mada su crteži pripremljeni od strane Josipa Pospišila.

Hotel Gazi Husrev-begovog vakufa je početkom 20. vijeka bio jedan od najluksuznijih hotela u Sarajevu sa komforom na evropskom nivou. Hotelu je dato ime po Gazi Husrev-begovoj viteškoj tituli – Gazi hotel.

Objekat spada u grupu  stambenih i poslovnih objekata izgrađenih u Sarajevu u periodu od 01.01.1909. do 31.12.1912. godine. Tadašnja bh. Zemaljska vlada  izglasala je zakon kojim se daju poreske olakšice na period od dvadeset godina vlasnicima nekretnina koji u tom periodu izvrše izgradnju.

Hotel je izgrađen nakon što je 1908. godine u požaru izgorio raniji vakufski objekat koji je imao funkciju prenoćišta.

Prvi han na ovom mjestu utemeljen je još početkom 18. vijeka i bio je poznat pod imenom Kolluk han. Sve do 1778. godine han bio je u privatnom vlasništvu kada ga je posljednji vlasnik Šejh hadži Idriz prodao Gazi Husrev-begovom vakufu.

Prvi zakupac Hana Gazi Husrev-begovog vakufa bio je poduzetnik Risto Dramušić, koji je držao objekat u zakupu tokom druge polovine XVII vijeka i  prve polovine XVIII vijeka. Za vrijeme njegovog zakupa u hanu je stanovao Stevan Visoki, vrstan neimar i prvak sarajevskih dunđera.

Han je bio jednospratna zgrada. U prizemlju su se prema Ćemaluši (današnja ulica Mula Mustafe Bašeskije) nalazili dućani, a na spratu su bile odaje za konačenje i kafana sa kahvodžakom. Desno od ulaza, smještenog na sjevernom pročelju, nalazila se kamena česma.

U pozadini, na južnoj strani, gdje se danas nalazi magazin, bila je smještena štala za putničke konje. Han je imao kapacitet od 20 mjesta i imao je isto toliko mjesta za tovarna grla.

Hotel je nacionaliziran 1946. godine i od tada, pa sve do zadnjeg rata u BiH, koristila su ga ugostiteljsko-hotelska preduzeća u društvenom vlasništvu. Iste godine hotel mijenja naziv iz hotel "Gazi" u hotel "Stari Grad".

Sredinom 20. vijeka izvršene su manje izmjene na objektu. Tokom rata u BiH, 1993. godine, objekat je oštećen. Godine 2003. objekat je vraćen na upravljanje izvornom vlasniku, Gazi Husref-begovom vakufu, koji sanira oštećeni krov i mijenja namjenu objekta.

Vrlo su oskudni historijski podaci o privatnom stambenom bloku usmjerenom prema ulici Prote Bakovića. Izvjesno je da je ovaj blok izgrađen paralelno sa hotelom „Gazi“ nakon velikog požara iz 1908. godine. Ovaj stambeni objekat je danas u privatnom vlasništvu porodice Kadić. 

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika graditeljska cjelinu – Hotel Stari Grad (nekadašnji han Gazi Husrev-begovog vakufa, Hotel Gazi) 2008. godine proglasila je nacionalnim spomenikom BiH.

Ovaj spomenik jedan je od 101. nacionalnog spomenika koji se nalazi na području Sarajeva. Priče o tim spomenicima dio su projekta "101. medijska priča o nacionalnim spomenicima u Sarajevu" kojeg provodi Udruženje "Bosanski stećak" s ciljem promocije kulturno-historijskog nasljeđa Bosne i Hercegovine.

Projekat podržava:

 

A.Zornić

BNN.BA