Stećci i nišani na padinama Faletića svjedoci višereligijskog suživota u BiH

"101.MEDIJSKA PRIČA O NACIONALNIM SPOMENICIMA U SARAJEVU"

Stećci i nišani na padinama Faletića svjedoci višereligijskog suživota u BiH

14.11.2017 - 13:31
Ostalo

Naselje Faletići, na rubnom dijelu Sarajevu, u dokumentima se prvi put spominje u XII vijeku kao selo pod imenom Hvaletići. Historijski zapisi ističu da su u tom selu živjeli svećenici srednjovijekovne Crkve bosanske. Dok su stanovnici sela Faletići pripadali vjeri koja se u literaturi različito naziva, ponekada i poistovjećuje (bogumili, Crkva bosanska, patareni, katari) njihovi susjedi u selu Biosko su pripadali pravoslavnoj vjeri. Različita vjerska pripadnost nije im smetala da žive kao susjedi i da se međusobno pomažu. Tradicija dobrih susjednih odnosa zadržala se i kad su stanovnici Faletića prihvatili islam, a njihovi susjedi zadržali pravoslavnu vjeru.

Ovom suživotu i danas, toliko decenija kasnije, svjedoče kameni spomenici - niz stećaka i nišana na padinama Faletića.

BNN.BA