Stećci na lokalitetu Mramorje i Strane u Bulatovcima kao svjedoci srednjovjekovne prošlosti Bosne

"Bosna je zemlja prepuna čari..."

Stećci na lokalitetu Mramorje i Strane u Bulatovcima kao svjedoci srednjovjekovne prošlosti Bosne

20.04.2018 - 14:19
Ostalo

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine historijsko područje – Nekropole sa stećcima na lokalitetu Mramorje i Strane u Bulatovcima (općina Kalesija) 2013. godine proglasila je nacionalnim spomenikom BiH. Područje naselja Bulatovci i Memići u istočnom dijelu općine Kalesija naseljeno je odavno, još od srednjeg vijeka, kada ovo područje ulazi u sastav župe pod nazivom Spreča.  Tada ovim dijelom Bosne upravlja poznata srednjovjekovna familija Zlatonosovići, dok danas na ovome mjestu kao tragovi srednjovjekovne prošlosti Bsone svjedoči nekropola Mramorje sa 18 stećaka raspoređenih u dvije grupe i nekropola Strane sa 10 stećaka. 

Nekropolu na lokalitetu Mramorje čini 18 stećaka podijeljenih u dvije skupine, gdje dominiraju sljemenjaci. Tri stećka su ukrašena. Od ukrasnih motiva uočavaju se: spirale, grozdovi, rozete, vrpce, biljna stilizacija, ljiljan.

U ovoj nekropoli posebno se ističe jedan masivan sljemenjak s postoljem, dimenzija: visina 128 cm, širina 112 cm, dužina 216 cm. Bogato je ukrašen. Na čeonim stranama: dvije S-spirale, dva grozda, rozeta i pored njega dvije male spirale, tri vrpce, koje se završavaju sljemenasto, dvije spirale na dnu; suprotna strana u donjem dijelu pored grozdova ima dvije spirale vezane za dvije vrpce koje prate oblik sljemena, a na gornjem dijelu nalaze se dvije povezane manje spirale, kod kojih se srednja stabljika završava u formi ljiljana. Bočne strane su podijeljene uspravnom vrpcom u čijem se vrhu nalazi rozeta, a vodoravno se nalazi cik-cak vrpca sa po dva stilizovana stabla i dvije spirale. Na sljemenastom dijelu prikazan je motiv sličan pokrovu kuće od šindre. Nekropolu sa stećcima na lokalitetu Strane čini 10 stećaka, s tim da je jedan dio stećaka oštećen ili utonulo u zemlju.

Ioak, dio ove nekropole, zahvaljujući Udruženju za zaštitu kulturno-historijskih spomenika „ORNAMENT“ Kalesija, u jesen 2008. godine je uređen te ga posjećuju i grupe učenika.
Podršku tom projektu pružilo je Federalno ministarstvo kulture i sporta, Vlada Tuzlanskog kantona, JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona, Opština Kalesija, MZ Bulatovci i OŠ Memići. 

Izvor: Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa TK

 

BNN.BA