Studenti iz BiH kao dio svjetske akademske zajednice

Novi uspjeh mladih ljudi

Studenti iz BiH kao dio svjetske akademske zajednice

13.04.2018 - 11:30
Ostalo

Internacionalni univerzitet u Sarajevu (IUS) svoje razvojne potencijale usmjerava u internacionalizaciju studenata kroz razne međunarodne programe, a koji obuhvaćaju razvoj međunarodnih odnosa s partnerskim ustanovama u svijetu, poticanje mobilnosti studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja, te učešće u međunarodnim programima i projektima u području visokog obrazovanja.

Iz IUS-a navode da pored savremenog kampusa, kvalitetnog obrazovanja na visokom nivou, mnogobrojnih priznanja i akreditacija, najbolja potvrda uspjeha su upravo IUS diplomanti.

Iako je ekonomska situacija u Bosni i Hercegovini takva da ne nudi širok spektar zaposlenja za mlade ljude, cilj IUS-a uz kvalitetno obrazovanje je usmjeriti studente na samostalnost u radu, liderstvo, poduzetništvo i njihov daljnji lični razvoj.

Mnogi diplomanti IUS-a su već izgrađene ličnosti sa uspješnim karijerama, a neki su tek zakoračili na put ostvarivanja svojih ciljeva. Ajnura Akbas, Semir Džebo i Alija Bajramović su tri veoma uspješna bivša studenta IUS-a koji su nastavili akademska putovanja na prestižnim evropskim univerzitetima.

Akbas je diplomirala na Fakultetu umjetnosti i društvenih nauka, odsjek Političkih nauka. Iskoristila je priliku za odlazak na Univerzitet u Londonu gdje trenutno radi istraživanje za magistarsku tezu na Odsjeku za istoriju na Royal Holloway.

“Za razvoj društva bitan je kvalitet studenata iz akademske zajednice iz BiH i upoređujući sa obrazovnim sistemom Velike Britanije, moram naglasiti njihov fokus na mogućnosti umrežavanja, nešto što nedostaje u obrazovnom sistemu u BiH”, rekla je Akbas.

Ona smatra da institucije poput IUS-a pomažu u modernizaciji obrazovanja u BiH i njegovog otvaranja prema svijetu.

Džebo, diplomant IUS-a iz BiH magistrirao je na Međunarodnim odnosima na Centralnoevropskom univerzitetu u Budimpešti. Vođen svojom strašću prema međunarodnoj politici, odlučio je da se akademski razvija u međunarodnom okruženju na jednom od najboljih univerziteta u Evropi. Džebo naglašava da ga je IUS, kroz edukaciju koju pruža, potrebnu literaturu i dostavljene materijale pa do vannastavnih aktivnosti, pripremio za dalje diplomske studije.

Vjerujem da ću uskoro nastaviti sa svojim doktoratom i započeti karijeru u akademskoj zajednici u BiH“, naglasio je Džebo.

Bajramović je edukaciju nastavio na jednom od najboljih tehničkih fakulteta u Francuskoj – Ecole Polytechnique univerzitetu u Parizu, studijski program Obnovljive energije. On smatra da studij izvan domovine sa sobom nosi određene rizike, ali je koristan u smislu znanja i bogatih iskustava koje stičete.

“Vjerovao sam u sebe i ostvario sam sve što sam zacrtao. Ko god želi slijediti ovakve primjere trebao bi znati da mi, studenti iz BiH, ne kaskamo i da nemamo prostora da podcjenjujemo sebe“, rekao je Bajramović.

Imperativ internacionalizacije u radu IUS-a nije sam sebi cilj, već svakodnevni dokaz kvalitete svih segmenata univerzitetske djelatnosti, posebno nastave i istraživanja, te ugleda i pozicije IUS-a u svijetu. Kvalitetan razvoj IUS diplomanata je najbolja potvrda dosadašnjeg rada, a svaki njihov pojedinačni uspjeh još jedan korak u jačanju bh. društva i izgradnje bolje budućnosti.

IUS