Tako je o Sarajevu pisao Evlija Čelebija: To je krasan i malen grad kao bijelo zrno bisera...

Sarajevo kroz stoljeća neiscrpna inspiracija mnogih putnika namjernika

Tako je o Sarajevu pisao Evlija Čelebija: To je krasan i malen grad kao bijelo zrno bisera...

04.04.2018 - 12:20
Ostalo

Sarajevo je kroz stoljeća svog postojanja neiscrpna inspiracija mnogih putnika namjernika. Prije skoro 400 godine jedan od njih bio je i Evlija Čelebija. Ovaj putopisac rodio se u Carigradu (sadašnjem Istanbulu) davne 1611 godine (10. muharema 1020. hidžretske godine). On je 40 godina proveo putujući po tadašnjem slavnom Osmanskom carstvu i izvan njega, a u svojim putopisima opisivao je gradove, historiju, građevine, običaje i tradiciju naroda.

U njegovim putopisima pronađeni su opisi balkanskih zemalja iz 17. vijeka, a njegove zabilješke o tadašnjem Sarajevu dio su zlatne historije grada na Miljacki...

BNN.BA