Turali-begova džamija u Tuzli, ostavština jednog od najvećih vakifa u BiH

Nacionalni spomenik nastao u drugoj polovini 16. stoljeća

Turali-begova džamija u Tuzli, ostavština jednog od najvećih vakifa u BiH

04.05.2018 - 15:45
Izložbe

Od dolaska osmanlija sedamdesetih godina 15. stoljeća Tuzla se formira u duhu tradicije orijentalnih gradova, nakon čega početkom 16. stoljeća Tuzla dobiva status grada, sa ukupno pet aglomeracija – čaršiju i mahale. U drugoj polovini 16. stoljeća Tuzla se i dalje razvija, kada se među ostalim formira Turali-begova mahala sa džamijom u središtu... 

 

BNN.BA