U Sarajevu se održava Četvrta međunarodna konferencija "Sarajevo i svijet"

Od 4. do 15. maja 2018. godine

U Sarajevu se održava Četvrta međunarodna konferencija "Sarajevo i svijet"

06.05.2018 - 11:45
Ostalo

Međunarodni forum Bosna u saradnji sa Općinom Stari Grad Sarajevo od 4. do 15. maja 2018. godine organizovat će Četvrtu međunarodnu konferenciju "Sarajevo i svijet". 

BNN.BA