U srcu Baščaršije samuju napušteni ostaci Firuz-begovog hamama

"101.MEDIJSKA PRIČA O NACIONALNIM SPOMENICIMA U SARAJEVU"

U srcu Baščaršije samuju napušteni ostaci Firuz-begovog hamama

29.01.2018 - 13:32
Ostalo

Firuz-begov hamam je, prema pisanim podacima, izgrađen između 1505. i 1512. godine. U spisima se spominje kao Feriz-begov, Firus-begov i Firduz-begov hamam. Smješten je zapadnim dijelom u ulici Prote Bakovića te jugozapadnim dijelom na ulicu Ćulhan, sjeverno se nalazi ulica Mula Mustafe Bašeskije, dok je južno ulica Sarači. Osnivač ovog hamama prije više od 500 godina bio je Feriz-beg, bosanski sandžak-beg i jedan od slavnih vojskovođa sultana Bajazida II, a ovu građevinu je uvakufio za potrebe svoje medrese. Ovaj hamam je u to vrijeme bio jedno od ukupno sedam javnih kupatila koliko ih je bilo u Sarajevu za vrijeme Osmanlija...

BNN.BA