Zgrada kina Centar u Tuzli jedna od prvih namijenjena za prikazivanje filmova u BiH

Nacionalni spomenik u BiH

Zgrada kina Centar u Tuzli jedna od prvih namijenjena za prikazivanje filmova u BiH

10.11.2018 - 17:32
Ostalo

Zgrada Kina Centar u Tuzli (izgrađena prije 1912. godine), projektirao je inženjer Niko Mitrović i to je bila jedna od prvih zgrada namjenski izgrađenih za prikazivanje filmova u Bosni i Hercegovini. U duhu je secesije, a pored dokumentarne i historijske vrijednosti, objekat ima veliku arhitektonsku, ali i ambijentalnu vrijednost u sklopu historijske jezgre grada Tuzle. Dobro je projektirano za potrebe imućne trgovačke porodice Jovanović, koja je bila jedan od pokretača društvenog života u Tuzli krajem 19. i tokom prve dvije dekade 20. stoljeća. 

Kino Centar
BNN.BA