Zgrada kina Centar u Tuzli jedna od prvih namijenjena za prikazivanje filmova u BiH

Nacionalni spomenik u BiH

Zgrada kina Centar u Tuzli jedna od prvih namijenjena za prikazivanje filmova u BiH

10.11.2018 - 17:32
Ostalo

Zgrada Kina Centar u Tuzli (izgrađena prije 1912. godine), projektirao je inženjer Niko Mitrović i to je bila jedna od prvih zgrada namjenski izgrađenih za prikazivanje filmova u Bosni i Hercegovini. U duhu je secesije, a pored dokumentarne i historijske vrijednosti, objekat ima veliku arhitektonsku, ali i ambijentalnu vrijednost u sklopu historijske jezgre grada Tuzle. Dobro je projektirano za potrebe imućne trgovačke porodice Jovanović, koja je bila jedan od pokretača društvenog života u Tuzli krajem 19. i tokom prve dvije dekade 20. stoljeća. 

Kino Centar

Zgrada Kina Centar se nalazi u centralnom gradskom jezgru Tuzle u zoni “Korza“.

Razvojem grada Tuzla krajem osmanskog a naročito tokom austrougarske uprave izgrađena je Nova Čaršija. Ona se nalazila u produžetku Stare Čaršije, od Poljske kapije ka Turalibegovoj ili Poljskoj džamiji.

U središtu grada i Novoj Čaršiji se događaju velike promjene prije svega u urbanom i kulturnom smislu. Godine 1906. uvodi se elektrika i električno osvjetljenje. Osnovano je i Prvo bosanskohercegovačko narodno pozorište koje je odigralo predstavu 1898. godine u hotelu Grand.

U centralnom dijelu grada podižu upravne i činovničke zgrade u duhu historicizma, a kasnije i secesije.

Objekat Kina Centar, koje je izvorno nosilo ime “Koloseum”, je namjenski projektovao inženjer Niko Mitrović, a izvedeno je prije 1912. godine, kao stambeno-poslovni objekat u kojem su prizemlje i dio sprata bili namijenjeni prikazivanju filmova.

Objekat je sagradio Pero Jovanović, sin čuvenog tuzlanskog trgovca i dobrotvora Riste. Inače pravoslavna familija Jovanović je početkom 19. stoljeća doselila iz Jeginova Luga u Gornjoj Spreči a tamo sa planinskog juga.

Pero Jovanović je započeo gradnju kina još 1906., a završio prije 1912. godine. Kino je imalo parter, dvije lože i polukružni balkon. Osim balkona, na spratu su bila i dva petosobna stana. Pero je objekat predao na upravljanje svom sinu Mišku.

Godine 1949., u objektu Kina Centar, na spratu, počinje raditi Državna niža muzička škola, koja je nastavila sa radom na drugoj lokaciji od 1951. godine.

Objekat je zadržao izvornu namjenu do 1949. godine, od kada je služio potrebama Narodnog pozorišta iz Tuzle.

Kad je 1953. godine završena rekonstrukcija nekadašnjeg Hrvatskog doma u pozorište, Narodno pozorište se seli u tu zgradu. Kino “Koloseum“, je preimenovano u kino “Proleter”. Godine 1970. kino “Proleter” je preimenovano u kino “Centar“. Godine 1988., iako je objekat bio u funkciji, njegovo stanje je već bilo loše.

Početkom rata u BiH 1992. godine u Tuzli je u funkciji bilo samo kino “Centar”, s tim što je ubrzo obustavilo aktivnost, a  objekat je ubrzo napušten.

BNN.BA