Zgrada SPKD "Prosvjeta", okupljalište značajnih intelektualaca bosanskih Srba u Sarajevu

"101. MEDIJSKA PRIČA O NACIONALNIM SPOMENICIMA U SARAJEVU"

Zgrada SPKD "Prosvjeta", okupljalište značajnih intelektualaca bosanskih Srba u Sarajevu

22.03.2018 - 13:39
Ostalo

Historijska građevina – Zgrada Srpskog kulturno-prosvjetnog društva „Prosvjeta“ (SPKD "Prosvjeta") u Sarajevu nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine proglašena je 2009. godine. Ova građevina sagrađena je 1911. godine prema projektu Miloša Miladinovića, dok su kiparski radovi tada povjereni kiparu Franji Rebhenu. Objekat danas ima stambenu i poslovnu namjenu, ali istovremno predstavlja i okupljalište značajnih intelektualaca koji se bave proučavanjem historije i života Srba. U redovima SPKD „Prosvjeta“, od njenog osnivanja bili su i Petar Kočić, Aleksa Šantić, te niz drugih bosanskih Srba koji su iza sebe ostavili značajan doprinos u oblastima obrazovanja, nauke, kulture, književnosti, filozofije... 

BNN.BA