Jegulje ugrožene zbog kokaina

Istraživanje

Jegulje ugrožene zbog kokaina

29.06.2018 - 11:17
Zanimljivosti

Novija istraživanja pokazuju kako se ostaci droga poput kokaina, ecstasyja i amfetamina nalaze u mnogim rijekama Europe, uključujući Temzu (Engleska), a znanstvenici Europskog nadzornog centra za droge i ovisnost o drogi su otkrili 2015. godine da London ima najveću koncentraciju kokaina u kanalizaciji. Tragovi droge dolaze u rijeke izlučivanjem iz tijela korisnika, a tako onda postaju opasan zdravstveni problem za neke ribe.

Izvor: 
BNN.BA