Bačanović: ANU BiH vs. BANU - sukob naučne i paranaučne institucije

Kolumna Vuka Bačanovića o akademskim sukobima zbog rječnika Dževada Jahića

Bačanović: ANU BiH vs. BANU - sukob naučne i paranaučne institucije

06.12.2015 - 09:59
Kolumne

Nakon što su određeni dijelovi Rječnika bosanskogaa jezika autora jezikoslovca Dževada Jahića izazvali medijsku pometnju zbog tumačenja riječi đikan sa, između ostalog, “brđanin obično pravoslavac… četničkog porijekla koji je genetski četnik”, otvoreno je daleko kompeksnije pitanje:

Ko može i treba biti nadležan za izdavaštvo i pokroviteljstvo nad takvim projektom kao što je Rječnik bosanskog jezika? 

Izvor: 
BNN.ba