Čemu vlast ako nije legitimna: Demokratski izborni proces kao prevara...

Brojne nepravilnosti na izborima u BiH

Čemu vlast ako nije legitimna: Demokratski izborni proces kao prevara...

11.10.2018 - 03:00
Istraživanja

Kada sam prof. dr. Suada Arnautovića koji na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu predaje predmet Izborni sistem u BiH, te koji je ujedno i član Centralne izborne komisije BiH (CIK BiH) pitala, da li su rezultati izbora u našoj zemlji, zaista, odraz volje većine građana u našoj zemlji, nije mu dugo trebalo da mi otvoreno i iskreno kaže - NISU!

"Nije legalno, nije nelegano, ali izborni rezultati u našoj zemlji ne odražavaju volju većine građana", kazao je prof. dr. Arnautović.

izborni proces, prevara, izbori 2018
Izvor: 
BNN.BA