Husić: Namjera menadžmenta JU Dom zdravlja KS je upošljavanje mladog stručnog kadra

Generalni direktor JU Dom zdravlja KS, mr.sci.prim.dr Fuad Husić za BNN.BA

Husić: Namjera menadžmenta JU Dom zdravlja KS je upošljavanje mladog stručnog kadra

10.01.2018 - 17:26
Intervjui

Generalni direktor JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo mr.sci.prim.dr Fuad Husić u izjavi za BNN.BA istakao je da je namjera menadžmenta JU Dom zdravlja KS upošljavanje mladog stručnog kadra, najviše iz domena porodične medicine uz permanentnu edukaciju, a sve u interesu pružanja što kvalitetnije zdravstvene usluge.

„Ovaj segment započeo je u 2017. godini i biće nastavljen i u 2018. godini. Prijem kadra sistemski je dogovoren sa Vladom Kantona Sarajevo, Ministarstvom zdravstva KS i Zavodom zdravstvenog osiguranja KS“, kazao je Husić.

Dodao je da će u fokusu menadžmenta u 2018. godini biti i raspisivanje specijalizacija za kadar koji je neophodan za rad sistema ove ustanove, a predviđene su i brojne druge aktivnosti čija će realizacija biti usaglašena sa finansijskim planom kojeg određuje budžet Vlade KS.

„IZA NAS USPJEŠNA GODINA, REALIZIRANI ZNAČAJNI PROJEKTI“

Menadžment JU Dom zdravlja KS, predvođen generalnim direktorom mr.sci.prim.dr Fuadom Husićem, 2017. godinu ocjenjuje kao uspješnu, jer je realizirano niz značajnih projekata u smislu poboljšanja zdravstvene usluge i približavanja pacijentu kao krajnjem korisniku.

Vodilja menadžmenta i u 2017. godini bila je dostupnost i sveobuhvatnost zdravstvene usluge uz stvaranje boljih tehničkih uslova, kako za pacijente, tako i za stručni kadar,a to znači da su renovirani i adaptirani pojedini lokaliteti koji pripadaju JU Dom zdravlja KS.

„Na osnovu procjena građevinske struke i prema finansijskim mogućnostima, a u saradnji sa predstavnicima lokalne samouprave i Ministarstva zdravstva KS na nekim lokalitetima izvršeno je utopljavanje sa postavljanjem termičkih fasada“, istakao je direktor Husić.

U 2017. u OJ Dom zdravlja Hadžići izvršeni su radovi na rekonstrukciji krova, postavljena je termoizolaciona fasada i zamijenjena je dotrajala vanjska stolarija. Radovi su završeni u okviru projekta Zeleni ekonomski razvoj – povećanje energetske efikasnosti u javnom sektoru BiH. Projekat su vodili UNDP, Kanton Sarajevo i Općina Hadžići.

Menadžment JU Dom zdravlja KS u 2017. godini nastavio je dobru saradnju i sa Općinom Ilidža koja je predvođena načelnikom Senaidom Memićem izdvojila finansijska sredstva za rekonstrukciju elektroinstalacija u Domu zdravlja Ilidža.

U 2017. godini adaptirana je i stomatološka ambulanta Dobrinja II koja je zahvaljujući uspješnoj saradnji JU Dom zdravlja KS i Općine Novi Grad urađena po evropskim standardima.

Također, 2017. godina bila je uspješna i za OJ Dom zdravlja Ilijaš gdje je otvoreno novih 500 kvadratnih metara prostora koji je takođe urađen po evropskom standardu, a u kojem su smješteni Centar za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, te Centar za mentalno zdravlje. Urađeno je i nadziđivanje Doma zdravlja Ilijaš, a kompletnu projektnu dokumentaciju pripremila je Općina Ilijaš, a dodatna finansijska sredstva obezbijedilo je Ministarstvo zdravstva KS.

OJ Dom zdravlja Novo Sarajevo u 2017. godini nastavio je pregovore u vezi izgradnje lifta kojeg će finansirati pobratimski grad Sarajeva, njemački Fridrishafen. Završen je idejni projekat i određena je lokacija gdje će lift biti ugrađen u 2018. godini.

REKONSTRUKCIJA DOMOVA ZDRAVLJA NOVI GRAD I STARI GRAD

U 2017. godini dogovorena je i adaptacija i rekonstrukcija Doma zdravlja Stari Grad koja će biti realizirana kreditnim zaduženjem Općine Stari Grad. Ovo će svakako biti jedan od značajnjijih projekata JU Dom zdravlja KS, jer rekonstrukcija Doma zdravlja Stari Grad nije rađena godinama i ona će biti indikator normalnog razvoja lokalne zajednice kroz zdravstveni sistem.

„I naravno, u 2017. godini počela je treća faza adaptacije i rekonstrukcije Doma zdravlja Novi Grad. Radove izvodi firma Unigradnja, a trećom fazom planirana je izgradnja novih sadržaja, izgradnja vanjskog sadržaja (parking i prilazne rampe) i izgradnja prizemlja objekta“, rekao je direktor Husić.

Prema njegovim riječima, biće izgrađen veliki parking sa 100 mjesta sa protupožarnim putem i novom javnom rasvjetom.

Sredstva za realiziranje III faze adaptacije i rekonstrukcije obezbijedila je Općina Novi Grad, Zavod zdravstvenog osiguranja KS, Ministarstvo zdravstva KS i Zavod za izgradnju KS.

„Ovo je ujedno i najveći objekat zdravstvene namjene u Kantonu Sarajevo i njemu gravitira 50.000 stanovnika Općine Novi Grad“, istakao je direktor Husić.

Podsjetio je da je u prethodnoj godini urađeno i značajno obnavljanje opreme u JU Dom zdravlja KS, a taj trend biće nastavljen i u 2018. godini.

„Kupovina nove opreme se najviše odnosila na radiološku i ultrazvučnu dijagnostiku (RTG aparati), te ostale specijalističko-konsultativne službe, službu porodične medicine i laboratoriju. Sredstva su obezbijeđena zahvaljujući Vladi Kantona Sarajevo u saradnji sa Ministarstvom zdravlja KS i Zavodom zdravstvenog osiguranja KS“, kazao je Husić.

Pripremio: Dž. Ćesko/BNN.BA

Izvor: 
BNN.BA