Prof.dr. Velagić za BNN: Apsurd je da oni koji su nas doveli u ovakvo stanje obećavaju da će nas iz njega izvesti

„Potrebne su nam nove snage i svježe ideje“

Prof.dr. Velagić za BNN: Apsurd je da oni koji su nas doveli u ovakvo stanje obećavaju da će nas iz njega izvesti

12.09.2018 - 14:58
Intervjui

Oni koji su nas doveli u ovakvo stanje sada obećavaju da će nas izvesti iz njega. To je apsurd. Potrebne su nove snage i svježe ideje, pored ostalog u intervjuu za BNN ističe prof. dr. Adnan Velagić koji je ujedno i nosilac liste BPS – Sefer Halilović za Skupštinu Hercegovačko-neretvanskog kantona (HNK). 

BPS - Sefer Halilović, BPS, Adnan Velagić

Prof. dr. Adnan Velagić profesor je humanističkih nauka s područja historije. Trenutno je zaposlen je na Fakultetu humanističkih nauka u Mostaru, na kojem predaje grupu predmeta iz oblasti historije. Iza sebe ima nekoliko objavljenih knjiga, a kao primjer možemo navesti „Hercegovina od 1945. do 1952. Društveno – političke i privredne prilike“, (Mostar, 2008.), te veći broj naučnih radova, članaka i rasprava (Arhivska praksa Tuzla, Zbornik radova nastavnika i saradnika Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru, Prilozi Institut za istoriju Sarajevo, Saznanja Tuzla i dr.). Pored toga, profesor Velagić je politički aktivan, čime nastoji aktivno učestvovati u političkim procesima u interesu Bosne i Hercegovine. Sa profesorom Velagićem razgovarali smo o svim aktuelnim političkim procesima koji se dešavaju, sa posebnim osvrtom na Hercegovačko-neretvanski kanton, gdje je profesor Velagić djelovao i kao zastupnik u skupštini ispred Bosanskohercegovačke patriotske stranke (BPS – Sefer Halilović).

BNN: Prije četiri godine u Hercegovačko-neretvanskom kantonu (HNK) formirana je vlast SDA, SBB-a i HDZ-a. Dvije stranke su sigurno obećavale deblokadu hercegovačkih institucija, ravnopravnost Bošnjaka, ekonomski prosperitet, gdje smo četiri godine poslije?

Prof. dr. Adnan Velagić: Da, prije četiri godine građani HNK su dobili vladu SDA i HDZ, za koju su još glasali SBB, SDP i DF. Kasnije se u vlast u HNK uključila i SBB, koja je dobila nekoliko važnih direktorskih položaja. Jedino BPS - Sefer Halilović nije glasao za izbor ovakve vlade, jer smo tražili da se najprije smijeni nelegalno izabrani komesar MUP-a HNK Ilija Lasić i da se na njegovo mjesto imenuje bošnjački kadar. Nismo željeli podržati vladu u kojoj su ministar MUP-a i komesar MUP-a iz hrvatskog naroda. Upozoravali smo da će se takvo stanje konzervirati i ostati do danas. Međutim, kad su fotelje draže od nacionalnog interesa, dobije se rezultat na koji smo mi upozoravali. Nažalost, BPS je bio u pravu – Ilija Lasić i danas nelegalno sjedi na mjestu komesara MUP-a HNK i komanduje specijalnom policijom (kako komanduje nedavno su osjetile izbjeglice, kada ih je policija HNK presrela na Ivan Sedlu i umalo spriječila da stignu do Salakovca).

Što se tiče ravnopravnosti Bošnjaka u HNK, moram Vam reći da toga na ovom prostoru nema.  Bošnjaci su trećerazredni narod, a što se posebno osjeća u gradovima Mostar, Prozor, Stolac i Čapljina, gdje u općinskim, policijskim, zdravstvenim, kulturnim i drugim ustanovama Bošnjaka skoro da i nema. I onda postavljam pitanje: Šta vrijedi Bošnjacima ovih gradova što su pripadnici najbrojnijeg naroda, kada su faktički trećerazredna manjina u Hercegovini. Danas u institucijama vlade HNK ogromnu većinu čine Hrvati, a Bošnjaka skoro da i nema u Ministarstvu zdravstva, MUP-u HNK, sudskim institucijama itd. Samo jedan pokazatelj dovoljno govori u prilog tome – Naime, u Zavodu zdravstvenog osiguranja HNK, koji ima najveći godišnji budžet i koji kontroliše ponajvažniji sektor lijekova i medicinske opreme, od 13 uposlenika (direktor i rukovodioci ureda) 2 su Bošnjaci, a 11 Hrvati. Eto, to je rezultat današnje navalentne hrvatske i inferiorne tzv. bošnjačke politike u HNK.

BNN: Šta je za ove četiri godine izgrađeno u HNK, šta investirano u cestovnom, infrastrukturnom, turističkom smislu, da li je Vlada FBiH plasirala ikakva značajna sredstva u ovaj kanton?

Prof. dr. Adnan Velagić: Iako su slavodobno najavljivani pojekti koji će ovaj dio BiH podignuti u turističkom smislu, jer uistinu Hercegovina pruža odlične mogućnosti za ovu vrstu djelatnosti (Mostar, Konjic, Međugorje, Stolac...), na tom planu nije se uradilo ništa. Mostarski aerodrom i danas jedva egzistira, o implementaciji strategije razvoja turizma nema nikakva govora, a vitalne putne dionice poput koridora Vc; Stolac – Neum i Konjic – Boračko Jezero, podsjećaju nas da je ovaj kraj, nažalost, još uvijek u 19 stoljeću. Mi u BPS-u smatramo da je turizam strateški interes naroda na ovom području, koji otvara ogromne mogućnosti i daje perspektivu za razvoj šireg društvenog sektora. Stoga ćemo u narednom periodu, ukoliko budemo u prilici, insistirati na razvoju svih turističkih potencijala Hercegovine i povećati izdvajanja za turistički podsticaj. U tome pogledu zagovarat ćemo uravnotežen pristup, jer smatramo da svaki dio Hercegovine zaslužuje priliku za turistički razvoj. Istovremeno, insistirat ćemo na većem nadzoru prikupljanja poreza u ovoj branši. Danas država od turizma u Hercegovini uzima svega 30-35% ostvarenih kapaciteta, dok ostatak odlazi u džepove privatnika koji ne prijavljuju svoj promet. To se mora izmjeniti.

BNN: Ako nema novih radnih mjesta, ako se ne gradi put prema Mostaru, niti od Mostara prema moru, ako se ne ulažu strateška sredstva u privredu i turizam, da li to implicira da su SDA i SBB, uz HDZ naravno, ovaj dio BiH pustili da odumre, narod se iseli…?

Prof. dr. Adnan Velagić: Hercegovina je od uspostavljana mira u Dejtonu društveno-politički neuređena oblast. Na ovom prostoru još uvijek se nastoje implementirati ratni ciljevi, od kojih je najagresivniji nastojanje velikohrvatske politike da uspostavi Herceg-Bosnu. Ne treba zanemariti činjenice da Dragan Čović danas, 2018. godine, Mostar naziva „stolnim hrvatskim gradom“, da u Ustavu HNK još uvijek stoji „bošnjački jezik“, da Bošnjaci Prozora, Stoca i Čapljine žive pod čistim apartheidom itd. U tom pogledu Mostar je ključ svega. On je prevažan grad i Bošnjaci nikako ne smiju dozvoliti da ga izgube. No, kako sada stvari stoje nisam nimalo optimističan. Navalentna hrvatska politika nastoji da nakon oktobarski izbora ostvari većinu u Skupštini HNK (16:14) i da izmjeni broj ministarstava (sada omjer snaga u vladi 6 bošnjačkih : 6 hrvatskih) u svoju korist (7:6). Ukoliko to uspiju Herceg-Bosna je već tu. Zbog toga sam zagovarao jedinstvo probošnjačkih stranaka, da nam se ne bi desilo kao 2014. kada su kroz neke navodne građanske stranke bošnjačkim glasovima u Skupštinu ušli pojedinci koji su direktno radili za interes Čovićeve velikohrvatske politike. Da ne bi bilo nedoumica želim da naglasim da ja građanski princip prihvatam apsolutnio, ali na cijelom prostoru BiH, a ne samo tamo gdje su Bošnjaci manjina. Zbog toga je tzv. građanska politika koju zagovaraju SDP, DF, Naša stranka i sl. izuzetno opasna u HNK.

Ja ove izbore vidim kao ključne za Bošnjake u HNK. Ako masovno izađemo na izbore i podržimo probošnjačke državotvorne stranke, kakva je npr. BPS generala Sefera Halilovića, možda i spriječimo stvaranje „Herceg-Bosne“. U protivnom neka nam je dragi Bog na pomoći.

BNN: Šta je činio BPS u proteklom, opozicionom mandatu u Skupšini HNK, kakva su bila Vaša zalaganja, inicijative, da li ste iz opozicije mogli uticati na bilo kakvu odluku u HNK?

Prof. dr. Adnan Velagić: Dobro ste rekli, BPS je u proteklom mandatu bio istinska opoziciona stranka. Onako kako nismo podržali izbor vlade HNK, tako smo se cijelo vrijeme i postavili. Trudili smo se da budemo konstruktivna opozicija, te smo podnjeli preko 20 prijedloga i inicijativa, poput: Inicijative za izgradnju puta Stolac – Neum i Konjic – Boračko Jezero, prijedlog da se Univerzitet „Džemal Bijedić“ ukloni sa grantovskog finansiranja i prebaci, kao i sve „normalne“ institucije na budžet HNK, zatim smo predlagali uvođenje oštrijih propisa za otvaranje privatnih škola i visokoobrazovnih institucija, dali smo inicijativu da se u budžetu obezbjede veća sredstva za turizam i za nauku, tražili proširivanje esencijalne liste ljekova itd. Nažalost, zbog sujete i ignorantskog ponašanja, najveći dio ovih naših prijedloga aktuelna vlast je odbacila. Ako nakon izbora dobijemo dio odgovornosti (namjerno ne želim da kažem vlast) sve ono što smo predlagali i još puno više realizirat ćemo u skorom roku.

BNN: Ponovo ste nosilac liste BPS-a za Skupštinu HNK. Šta BPS i Vi lično možete uraditi za Hercegovinu ako BPS dobije još veću podršku i postane dio vlasti koja odlučuje?

Prof. dr. Adnan Velagić: Da, i ove godine sam nosilac liste BPS-a za Skupštinu HNK. Jedno iskustvo je iza mene i mislim da bih u narednom periodu mogli uraditi puno više, ukoliko bi se izmjenila konstelacija snaga u Skupštini. Ono što ja vidim kao problem HNK i Bošnjaka u njemu jeste sljedeće:

- Pod hitno Univerzitet „Džemal Bijedić“ prebaciti na budžetsko finansiranje. On je simbol protjerivanja Bošnjaka sa desne obale grada Mostara i vitalni nacionalni interes Bošnjaka. Inače smatram da je pozicioniranje javnih univerziteta na nivou kantona neadekvatno iz više razloga, jer, naprosto, kantoni nemaju dovoljno snage da nose visokoobrazovni sistem. Potrebno je izvršiti temeljitu reformu visokog obrazovanja i javne univerzitete prebaciti u nadležnost Federacije BiH, srednje škole ostaviti na nivou kantona, a osnovne škole prepustiti općinama. Naravno, ova reforma bi zahtjevala i izmjenu režima raspodjele sredstava između Federacije, kantona i općina.

-Također, osnovno i srednje obrazovanje moramo podići na veći nivo. To nužno zahtjeva povećanje stepena edukacije nastavnog osoblja i izmjenu nastavnih programa pojedinih predmeta u kojima se mora uvesti više praktičnog rada. To će omogućiti brže profilisanje tržištu neophodnih kadrova, posebno zanatskog smjera. Svakao, naši nastavnici su podcjenjeni i nužno je pod hitno obezbjediti sredstva za povećanje njihovih primanja.

- S druge strane, naš zdravstveni sistem je pred koalpsom. Podatak da je zdravstveni sektor FBiH dužan (zdravstvenom fondu, PIO i dobavljačima...) preko 2 milijarde KM to zorno govori (HNK preko 250 miliona KM). Zbog toga je neophodno pristupiti sistemskim rješenjima za oporavak zdravstvenog sektora. To se neće moći uraditi parcijalno po sistemu „svaki kanton za sebe“, nego na nivou Federacije. Da bi se izašlo iz ovako teškog stanja potrebno je kliničke centre prebaciti u nadležnost Federacije BiH, bolnice ostaviti na kantonu, a domove zdravlja u finansijsku nadležnost općina. Naravno, ovu reformu morala bi pratiti i izmjena raspodjele sredstava između Federacije, kantona i općina.

- Esencijalnu listu ljekova u HNK, koja je izuzetno skromna, proširiti i uskladiti sa ostalim kantonima. Tako ćemo ugroženoj populaciji, a najviše našim penzionerima, pomoći da se adekvatnije liječe;

- Zatražit ćemo izvještaj o radu općinskih biroa za zapošljavanje i tražiti da se zakonski sankcionišu svi privredni i društveni subjekti koji zapošljavaju radnike bez konkursa, a vjerujte, takvih je u HNK ogroman broj. To će smanjiti korupciju i obezbjediti zapošljavanje stručnih kadrova i spriječiti korupciju u vitalnoj društvenoj sferi kakvo je zapošljavanje radnososobnog kadra. Također, tražit ćemo da se putem biroa obezbjedi uravnoteženo zapošljavanje, što znači da se ne smije desiti da u jednoj kući radi pet članova porodice, a u drugoj niko;

- Tražit ćemo veće podsticaje sa poljoprivrednike. Država mora iznaći srestva (strogim ubiranjem poreza, oporezivanjem kladionca...) koja će se upotrijebiti za poljoprivredni podsticaj.
Tražit ćemo da se turizam proglasi strateškim interesom HNK, te da se u skladu s tim izdvoje sredstva za izradu krucjalnih projekata itd.

BNN: Vaši protukandidati iz drugih stranaka su proveli četiri godine na vlasti nakon kojih je HNK ostao u istom ili gorem stanju. Danas isti ljudi obećavaju da će biti dostojna zamjena samima sebi, odnosno da će u naredne četiri godine uraditi ono što nisu u prethodne četiri. Kako to komentarišete?

Prof. dr. Adnan Velagić: Da, upravo se to dešava naterenu. Oni koji su nas doveli u ovakvo stanje sada obećavaju da će nas izvesti iz njega. To je apsurd. Potrebne su nove snage i svježe ideje. Mi, kao nigdje u svijetu (izuzev Sjeverne Koreje), imamo uvijek jedne te iste na vlasti. Zašto je to tako? Postoji više razloga. Prvo, izbori u BiH su toliko nepošteni, da bi se komotno mogli nazvati kriminalni. Glasovi se kradu, birači potkupljuju i na kraju vlast pripadne lopovima i mediokritetima. Druga, vrlo indikativna stvar, koju su plasirali vlastodršci, ogleda se u lažima i floskulama poput: „Nema se za koga glasati“. „Svi su oni isti“. „Ne treba izaci na izbore, ne može se ništa promjeniti“ itd. E tu je također velika zamka za one koji žele promjene nabolje. Ne mogu biti isti oni koji vladaju punih 25 godina i oni koji nikada nisu imali priliku da preuzmu dio odgovornosti. BPS Sefer Halilović nikada nije bio u vlasti i nikada nije imao većinu u Skupštini. Znači mi nikada nismo ni raspolagali resursima kao aktuelna 25-ogodišnja vlast. Da bi se današnje stanje promjenilo neophodno je povećati izlaznost na izborima. Narod mora izaći u omjeru najmanje 70-80%, ako se žele promjene i istinsko poboljšanje stvari. U protivnom sve će ostati isto – stari ljudi će oboljevati i neće imati sredstava za lječenje, srednjovječni će životariti na malim plaćama i kukati, a mladi će se iseljavati.

BNN: Mogu li se, i kako, Bošnjaci izvući iz teritorijalnog, ekonomskog, obrazovnog i životnog apartheida u kojem žive u Mostaru, Stocu, Čapljini...? Da li za nove korake trebaju novi ljudi, da li su dosadašnje politike na vlasti, jednostavno, potrošene?

Prof. dr. Adnan Velagić: Upravo se u vašem pitanju nalazi i odgovor. Ako analiziramo situaciju u Hercegovini od 1996. pa do danas uvidjet ćemo da su nas oni koji su se cijelo vrijeme zaklinjali da brane nacionalni interes Bošnjaka, ustvari samo obmanjivali. Naime, uvjeravali su nas da će upravo oni zaštititi nacionalni interes bošnjačkog naroda, da će otvoriti radna mjesta, da će biti više države itd. No, kako stvari danas stoje vidimo da od toga nema ništa – Bošnjaci su u hercegovačkim gradovima Mostaru, Stocu, Prozoru i Čapljini manjina u svakom pogledu i niko ih ništa ne pita; svakim danom države je sve manje a tzv. Herceg-Bosne sve više, radna mjesta za Hercegovce se otvaraju ali u zemljama EU itd, itd. I onda neko postavlja pitanje: Za koga glasati? Treba glasati za istinske patriotske stranke, koje imaju državničku politiku, jer Bošnjacima u Hercegovini jedino može biti bolje samo ako ih bude predstavljala jaka prodržavna politička opcija. BPS ove godine nastupa pod sloganom – Iz 100 razloga ZA BPS-Sefer Halilović... No može se još i dodati - Iz 100.000 razloga NE za promašene politike koje obmanjuju i varaju naš narod. 

Izvor: 
BNN.ba