Najnovije

25.06.2015 - 12:36

U Kobaneu su se u četvrtak sukobili džihadisti s kurdskim snagama u centru ovog grada koji graniči s Turskom, razorenog nakon četiri mjeseca intenzivnih sukoba krajem 2014....

25.06.2015 - 12:34

Riječ je o Zakonu o uslovima i načinu obavljanja djelatnosti rezanja drveta, Zakonu o prikupljanju, proizvodnji i prometu sekundarnih sirovina i otpadnih materijala, te Zakonu...

25.06.2015 - 12:31

Prema obavijesti iz Zavoda za zdravstveno osiguranje SBK-a uplatu drugog dijela premije osigurane osobe moći će izvršiti do 31. augusta, a važit će od 1. jula do 31. decembra...

25.06.2015 - 12:28

Pri njegovoj izradi su u obzir uzete primjedbe i preporuke proizašle iz konkretnih slučajeva u sudskoj praksi, a posebno one koje su se odnosile na neprecizne formulacije...

25.06.2015 - 12:25

Tokom sastanka govorilo se o saradnji nacionalnih delegacija u međunarodnim parlamentarnim organizacijama, te jačanju saradnje između ovih zemalja i zajedničkom nastupu prema...

25.06.2015 - 12:23

Na ovaj način omogućena je provedba presude Ustavnog suda Federacije BiH od 8.10.2013. godine, kojom je utvrđeno da dio zakonskog teksta (u člancima 2. i 3.) nije suglasan...

25.06.2015 - 12:23

Pametna mačka očito se voli igrati, a svladala je i jedan trik – zna se praviti mrtva.

Njezin vlasnik ju je upucao prstom i maca se odmah srušila na tlo. Zaslužila je...

25.06.2015 - 12:20

Na današnjoj pres-konferenciji u Sarajevu vrhbosanski nadbiskup kardinal Vinko Puljić podsjetio je na teške uspomene na maj prošle godine i poplave koje su ostavile posljedice...

25.06.2015 - 12:17

Prijave za najljepšu sportsku priču, BH Telecom Sportske igre mladih, izazvale su veliko interesovanje kod djevojčica i dječaka širom Bosne i Hercegovine. Iako je ostalo još...

25.06.2015 - 12:17

Cilj dopuna je osiguravanje uvjeti za implementaciju Zakona o financijskoj konsolidaciji gospodarskih društava u FBiH i na njemu utemeljenih propisa. 

Naime, Zakon o...