Najnovije

11.02.2020 - 20:03

Prvi put su se u Bosni i Hercegovini oko jednog pitanja ujedinile državna, entitetska i lokalna vlast, te će se učiniti sve da se zaštite interesi prvenstveno građana, a i...

11.02.2020 - 19:56

- Imovina može isključivo biti u vlasništvu Republike Srpske i Federacije BiH, dok BiH ima samo granicu. Postoji znak jednakosti između zemljišta...

10.02.2020 - 19:36

Uloga Ruske Federacije nezamjenjiva je i temeljna: ona uravnotežuje, stvara ravnotežu snaga u svijetu i ne može se izbjeći u rješavanju bilo kojeg...

10.02.2020 - 08:07

"Isto tako tu je problem zapošljavanja u administraciji Grada Prijedora i drugim javnim ustanovama, republičkim i gradskim. Recimo, od gotovo tristo zaposlenih u...