Pravila i uslovi korištenja

Pravila i uslovi korištenja

Pravila i uslovi korištenja materijala koji se objavljuju i nalaze na BNN.BA

Vijesti, fotografije, video materijali BNN.BA

Zakonom je strogo zabranjeno neovlašteno preuzimanje bilo kojeg sadržaja, vijesti, fotografija, video materijala koji se nalaze na BNN.BA a bez dozvole izdavača BNN.BA.

Autorski sadržaj koji se nalazi na BNN.BA zaštićen je Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima BiH (Član 3). Upozoravamo sve one koji sadržaj sa BNN.BA koriste u svrhu kopiranja, neovlaštenog distribuiranja i sličnih nedozvoljenih radnji, a bez prethodnog odobrenja, da postupaju protivno Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima BiH, te podliježu zakonskim sankcijama.

Komentarisanje vijesti, fotografija i video materijala na BNN.BA

Privatni komentari ispod vijesti, fotografija i videomaterijala, a koji se objavljuju na BNN.BA. odraz su stavova njihovih autora, a ne stavova izdavača i uredništva BNN.BA.

BNN.BA zadržava pravo da obriše neželjene i neprimjerene komentare bez najave i prethodnog objašnjenja. BNN.BA ne preuzima dužnost da briše komentare ispisane na BNN.BA od strane gostiju.

BNN.BA poziva komentatore da ne krše i ne vrijeđaju svoja ili tuđa vjerska, nacionalna i ljudska prava te da vijesti komentarišu u skladu sa moralnim opšteprihvaćenim vrijednostima. Širenje vjerske, nacionalne i druge vrste mržnje podliježe krivičnom gonjenju za šta su odgovorni organi države Bosne i Hercegovine.

BNN.BA