Jedan dan na Bosforu

Ekipa BNN-a provela je dan na najvažnijem morskom prolazu u Europi

Jedan dan na Bosforu

02.08.2015 - 08:50
Repotraže

Život na Bosforu je jednostavan i u toj jednostavnosti, opet, jednako lijep. Sama važnost Bosfora u životnom, političkom, geostrateškom i turističkom smislu daje svakom posjetiocu Bosfora poseban osjećaj kada ga posjeti jer tamo i more, i ljudi, i ptice, i brodovi izgledaju važnije - bosforski!