Posjeta Iranu, jednoj od najstarijih civilizacija svijeta

Put u drevnu zemlju

Posjeta Iranu, jednoj od najstarijih civilizacija svijeta

10.06.2019 - 08:19
Repotraže

„Hoćete u Iran? Jeste li poludjeli?“ To su bile reakcije kad smo objavili svoj naum. Zapravo, čini nam se da je to jedna od najljepših i najgostoljubivijih zemalja svijeta - piše njemaćki Deutsche welle u svojoj reportaži o posjeti Iranu...