Šetnja Dubrovnikom, starim bosanskim prijateljem

BNN fotoreportaža

Šetnja Dubrovnikom, starim bosanskim prijateljem

05.07.2015 - 10:01
Repotraže

Saradnja Bosne i Hercegovine i Dubrovnika seže još od Povelje bosanskog bana Kulina koja je napisana 29. augusta 1189.godine na starobosanskom narodnom jeziku i bosanskim pismom bosančicom. Ovaj dokument je ne samo najstariji dosad pronađeni očuvani bosanski državni dokument nego i jedan od najstarijih državni dokument kod svih južnoslavenskih naroda i država. Otada do danas odnosi Bosne i Hercegovine i Dubrovnika su prijateljski, trgovački i dobrosusjedski.

Grad Dubrovnik osnovan je na pomorskoj trgovini i trgovini sa okolnim zemljama Balkana (Bosnom, Srbijom, Dalmacijom) tokom ranog srednjeg vijeka i dugo vremena bio je jedini protivnik Mletačke Republike na istočnom dijelu Jadrana. Zbog bogatstva i vještih diplomatskih odnosa, Dubrovnik se znatno razvio posebno u XV. i XVI vijeku. Dubrovnik je bio i važan kulturni centar, te rodni grad mnogih značajnih pjesnika, pisaca, filologa, slikara, matematičara i fizičara.

Dubrovnik je uvijek bio grad izvježbanog trgovačkog duha. Kroz svoju burnu historiju, i kroz svoj položaj kroz historijske prilike, Dubrovnik je uvijek težio da finansijskim uticajem obezbijedi sopstvenu slobodu i nezavisnost što mu je, uglavnom, polazilo za rukom. 

Danas je ovaj grad biser Jadrana i jedan od najznačajnijih svjetskih turističkih destinacija. Stari dio Dubrovnika, iako rušen u potresima i djelimično bunama i ratovima, ostao je očuvan do danas te turisti širom svijeta uživaju u šetnji starim gradom Dubrovnikom bilježeći brojne historijske i arhitektonske znamenitosti. Istim putem, a zašto mijenjati utabane rute!?, krenula je i fotoekipa BNN-a. Pogledajte šta smo zabilježili...