Učešće na EYOF-u potvrdilo 48 država

EYOF 2019.

Učešće na EYOF-u potvrdilo 48 država

25.04.2018 - 19:53
Fudbal

Gradsko vijeće Grada Sarajeva je Enu Lazović izabralo za predsjednicu Skupštine preduzeća „Sarajevo“ d.o.o., koja je bila i jedini kandidat za tu funkciju. Na sjednici Gradskog vijeća također je donesena odluka o izradi Izmjena i dopuna Regulacionog plana „Kvadrant C1-Marijin Dvor“, kao i izmjena i dopuna Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana „Soukbunar“. Vijećnici su dali saglasnost na Izmjenu i dopunu br. 1. Memoranduma o razumijevanju između Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju i Grada Sarajeva za razvoj Informativnog centra Sarajevo.

Izvor: 
BNN.BA
Tagovi: