agencija za statistiku bih

Agencija za statistiku BiH uništila orginalne popisnice građana sa popisa stanovnoštva iz 2013!

04.12.2017 - 07:58

Međutim, prema informacijama do kojih je došao BNN.BA, Agencija za statistiku BiH ne može izdati uvjerenje o izjašnjavanju o nacionalnoj  pripadnosti po posljednjem popisu ni za jednog državljanina BiH jer te podatke ne posjeduje!

Potrošačke cijene u januaru više za 1,1 posto

24.02.2017 - 14:41

Agencija za statistiku BiH je objavila da su hrana i bezalkoholna pića u prosjeku skuplji za 1,6 posto, alkoholna pića i duhan za 4,1 posto, stanovanje i režijski troškovi, te zdravstvo za po 0,2 posto, prevoz za tri posto, komunikacije za 1,8 posto, rekreacija i kultura za 0,9 posto, obrazovanje za 0,3 posto, restorani i hoteli za 0,1 posto, a ostala dobra i usluge za 0,7 posto.

Prosječna neto plata u 2016. godini 838 KM

16.02.2017 - 16:27

Agencija za statistiku BiH je objavila da je prosječna mjesečna isplaćena neto plata u BiH u decembru prošle godine iznosila je 853 KM i nominalno je viša za 0,7 posto u odnosu na novembar 2016. godine, te viša za 1,3 posto u odnosu na decembar 2015.

BiH povećala izvoz za 3,9 posto

26.12.2016 - 16:13

Istovremeno je, prema podacima Agencije za statistiku BiH, uvoz iznosio 14 milijardi i 642 miliona KM, što je više za  0,5 posto. Pokrivenost uvoza izvozom je bila 58,6 posto, dok je vanjskotrgovinski robni deficit iznosio šest milijardi i 58 miliona KM. Izvoz u zemlje CEFTA je iznosio jednu milijardu i 259 miliona KM, što je za tri posto više nego u istom periodu 2015. godine, dok je uvoz iznosio jednu milijardu i 868 milona KM, što je za 4,5 posto više nego u istom periodu lani. Pokrivenost uvoza izvozom sa zemljama CEFTA-e iznosila je 67,4 posto.

BiH u 2015. proizvela 15.629 gigavat sati električne energije

24.12.2016 - 15:06

Od toga je u hidroelektranama proizvedeno 5.551 GWh ili 35,5 posto, u termoelektranama 9.593 GWh ili 61,4 posto, a u industrijskim energanama 485 GWh, odnosno 3,1 posto, podaci su Agencije za statistiku BiH. Vlastita potrošnja u elektranama iznosi 985 GWh, a u ostalom energetskom sektoru 440 GWh. U finalnoj potrošnji električne energije prošle godine, domaćinstva učestvuju sa 44,3 posto, industrija sa 36,8 posto, a ostali potrošači, uključujući građevinarstvo, saobraćaj i poljoprivredu učestvuju sa 18,9 posto.

Najviše prosječne plate u finansijama i osiguranju

23.12.2016 - 15:24

Po podacima Agencije za statistiku BiH, u finansijskim i djelatnostima osiguranja prosječna neto plata u oktobru iznosila je 1.387 KM, u proizvodnji i snabdijevanju električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji 1.309 KM, dok je prosječna neto plata u sektoru informacija i komunikacija iznosila 1.220 KM. Najniža prosječna neto plata od 524 KM bila je u djelatnosti pružanja smještaja, te pripreme i usluživanja hrane, u administrativnim i pomoćnim uslužnim djelatnostima je iznosila 542 KM, dok je u građevinarstvu iznosila 546 KM.

Bosna i Hercegovina očekuje upitnik Evropske komisije

08.12.2016 - 16:11

Odgovor na više hiljada pitanja bit će prvi korak ka dobijanju statusa kandidata za članstvo u Uniji. U Kancelariji za evropske integracije kažu da bh. institucije spremno dočekuju upitnik jer se vode iskustvima zemalja u regiju. U pojedinim institucijama ipak očekuju da neće sve ići glatko.

Agencija za statistiku BiH vrši pripreme za popunjavanje Upitnika za članstvo BiH u EU

09.11.2016 - 10:36

Tako je u organizaciji ove agencije u utorak održan radno-konsultativni sastanak s predstavnicima institucionalnih korisnika podataka zvanične bh. statistike o temi „Regionalni razvoj i zajedničke investicije“. Cilj sastanka bio je da se, predstavnici relevantnih bh. institucija, korisnica zvanične bh.

Rezultati popisa stanovništva bit će prezentirani u osam knjiga

19.09.2016 - 14:18

"U osam knjiga bit će prezentirani podaci o demografskim, obrazovnim i ekonomskim karakteristikama stanovništva, etničkoj/nacionalnoj i vjerskoj opredijeljenosti stanovništva i jeziku, domaćinstvima i porodicama i njihovim karakteristikama, stambenim zgradama, stanovima i uslovima stanovanja, te migracijama. Sve knjige trebaju biti objavljene do kraja godine", kazala je Feni savjetnica za odnose s javnošću Agencije za statistiku BiH Mirsada Adembegović.

U BiH prosječna neto plaća u maju 838 KM

15.07.2016 - 10:55

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća za maj 2016. godine u odnosu na maj 2015. godine nominalno je viša za jedan posto, pokazuju podaci Agencije za statistiku BiH. Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama u BiH za maj 2016. godine iznosila je 1.300 KM, što pokazuje nominalan pad za 0,7 posto u odnosu na decembar 2015. godine. Prosječna mjesečna bruto plaća za maj 2016. godine u odnosu na maj 2015. godine nominalno je viša za 0,9 posto.