biblioteka

Franjevačka biblioteka dobila na dar knjigu staru 450 godina

25.06.2018 - 15:05

Prema riječima knjižničara Ivana Ptotudera, radi se u knjizi rimskog historičara i senatora grčkog jezika Sin Cassio Aproniana – Rimska historija (Dione Casio Niceo – Historico Greco Venezia), koja je štampana 1568. godine u Veneciji, i to je najstariji naslov koji posjeduje Franjevačka biblioteka.

Muzejski predmeti koji krase islamsku tradiciju Bošnjaka

28.06.2015 - 16:17
Repotraže

Tu možete vidjeti predmete koji krase islamsku tradiciju Bošnjaka ovih prostora. Oni dolaze iz različitih ambijenata – kućnog, džamijskog, tekijskog, zanatskog. Izlošci su trodimenzionalni a Biblioteka ih je dobijala na poklon ili otkupljivala, a vremenom su prerasli u zbirku od preko 1200 predmeta.

Prelaskom u novu zgradu ukazala se prilika za njihovom prezentacijom, budući da je Biblioteka ranije bila, općenito, u deficitu prostora, a posebno izložbenog koji bi odgovarao jednoj ovakvoj muzejskoj postavci.