Bijela tabija

Bijela tabija kao odbrambeni bedem starog grada Vratnika

07.08.2019 - 19:40

 

Ova sarajevska tvrđava predstavlja najistureniju tačku u sklopu bedema starog vratničkog grada i dominira istočnim prirodnim ulazom u grad.