Careva ćupija

Careva ćuprija u Sarajevu: Nekad važan gradski most, danas oronuli spomenik

09.01.2018 - 13:03