Clare Hollingworth

Google današnji logo posvetio novinarki koja je prva objavila početak Drugog svjetskog rata

10.10.2017 - 14:36