Crni vrh

Naselje Crni Vrh: Nacionalni spomenik u duhu moderne

26.02.2018 - 15:10

Stambeno naselje Crni Vrh u Sarajevu nalazi se na području općine Centar sjeverno od Marijin Dvora, u čijem se centralnom dijelu nalazi Kalemova ulica, postavljena u smjeru istok-zapad. Područje je sa juga ograničeno ulicom Kranjčevićeva, a sa istoka kompleksom Državne bolnice.